Trzy obiekty, należące do grupy Hotele Warszawskie „Syrena” (HWS), pozytywnie przeszły procedurę certyfikacji i mogą się pochwalić ekologicznym oznakowaniem Green Key.

Certyfikat Green Key to międzynarodowy, wiodący standard doskonałości w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne, a także zrównoważonego funkcjonowania obiektów branży turystycznej. W Polsce przyznawany jest prze Fundację Edukacji Ekologicznej. Celem działań FEE jest zwiększenie wykorzystania przyjaznych dla środowiska, zrównoważonych metod działania
i technologii w obiektach, co minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz na ogólne wykorzystanie zasobów. Aktywności fundacji skupiają się na edukacji i innowacjach. Jej działania mają na celu podnoszenie świadomości personelu i turystów, a także wywoływanie pozytywnych zmian
w zachowaniu gości, pracowników i dostawców obiektów turystycznych. Fundacja poszukuje nowych i zrównoważonych metod eksploatacji oraz wykorzystania technologii, aby zmniejszyć wpływ
na środowisko naturalne poprzez mniejsze zużycie energii, wody i odpadów.

„Green Key jest uznanym na świecie znakiem jakości, cenionym przez naszych gości, którzy coraz częściej przy wyborze hotelu kierują się jego polityką ekologiczną. Rozumiejąc te potrzeby i chcąc  sformalizować nasze dotychczasowe działania, przystąpiliśmy do certyfikacjimówi Paweł Lewtak, Członek Zarządu HWS. Oczywiście jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że wszystkie nasze hotele szybko i sprawnie przeszły pełną procedurę certyfikacji i że spełniliśmy nie tylko obligatoryjne kryteria, lecz także wiele alternatywnych. Udało nam się to dzięki wzorowemu współdziałaniu pracowników, którzy wykazali się niebywałym zaangażowaniem, merytoryczną wiedzą i otwartością. Tematy ekologiczne są im bardzo bliskie, spójne z ich przekonaniami, dlatego tak chętnie i licznie włączali się w cały proces certyfikacji. Wiele z naszych praktyk, stosowanych w trzech hotelach od lat, okazało się być standardem eko – tym łatwiej było nam przygotować się i przejść certyfikację. Green Key jest praktycznym wyrażeniem naszych zobowiązań ujętych w strategii ESG.

Author