Autor: Mazars

Author

  • Mazars

    Mazars jest międzynarodową zintegrowaną firmą specjalizującą się w audycie, księgowości, doradztwie, usługach podatkowych i prawnych*. Działając w ponad 100 krajach i terytoriach zależnych na całym świecie, korzystamy z doświadczenia ponad 50.000 specjalistów – w tym 30 000 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars i 17 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance - pomagając różnej wielkości przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju. *tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe.