Santander Bank Polska po raz kolejny znalazł się wśród najlepszych pracodawców w Polsce i Europie. Certyfikat jest potwierdzeniem zaangażowania banku w tworzenie lepszego środowiska pracy, wysokich standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz przyjaznej kultury organizacyjnej.

Program Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie badania najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie to obejmuje sześć obszarów, na które składa się 20 tematów związanych ze środowiskiem pracy, pozyskiwaniem talentów, uczeniem się, różnorodnością, integracją i dbaniem o dobrostan pracowników.

To już ósmy rok z rzędu, kiedy Santander Bank Polska uzyskuje certyfikację Top Employer Polska i Top Employer Europe, a tym samym znajduje się w gronie pracodawców, którzy dbają o swoich pracowników. To wyróżnienie świadczy nie tylko o naszym zaangażowaniu w udoskonalanie środowiska pracy, ale podkreśla też naszą pasję do rozwijania potencjału każdego z naszych pracowników. Zależy nam na tym, aby pracownicy byli sercem i rozumem organizacji ­– czuli się jej częścią oraz by wyznaczali kierunki i mieli wpływ na zachodzące w niej zmiany. To właśnie dzięki nim nasza organizacja jest tak wyjątkowa. To pracownicy budują nasz bank i wpływają na kulturę w nim panującą. Doceniam ich codzienną postawę i bardzo im dziękuję, bo to dzięki nim otrzymujemy te wyróżnienia – mówi Dorota Strojkowska, członkini Zarządu Santander Bank Polska.

Santander Bank Polska dba o rozwój pracowników i ich pozytywne doświadczenia, jak również zwiększa ich zaangażowanie. Bank promuje inkluzywność w miejscu pracy, zachęca pracowników do udziału w wielu aktywnościach i projektach, których celem jest zdobywanie nowych kompetencji oraz rozwój zawodowy i osobisty.

Author

  • Santander Bank Polska

    Grupa Santander Bank Polska jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.