Rozwój technologii i przyspieszona ewolucja sposobu pracy, która nastąpiła w ostatnich czterech latach spowodowały znaczące zmiany w sposobie wykonywania obowiązków służbowych i podejściu do miejsca, w którym pracujemy. Obecnie w biurze spędzamy 60% czasu sprzed pandemii. Według 58% pracowników praca z domu sprzyja zadaniom wymagającym koncentracji, a 45% twierdzi, że pracując zdalnie są bardziej produktywni, dlatego oczekują większej elastyczności i autonomii w tym jak i gdzie pracują. Pracodawcy natomiast starają się znaleźć optymalną równowagę pomiędzy wydajnością i spełnieniem tych oczekiwań. Eksperci JLL przedstawiają raport „Rok 2024: nowa normalność czy następny etap transformacji hybrydowej …czyli jak Polacy wracają do biur?”.

Pracodawcy cały czas widzą znaczącą wartość biura jako miejsca pracy

Zgodnie z wynikami globalnego badania JLL, 87% pracodawców wprowadziło politykę zachęcającą do powrotu do biura, a 33% nałożyło na pracowników obowiązek obecności w siedzibie firmy w różnej formie. Pracodawcy coraz częściej stawiać pod znakiem zapytania przyrost produktywności tak chętnie przypisywany pracy zdalnej w poprzednich latach. Jako najważniejszy powód, dla którego pracodawcom zależy na powrocie do biura wskazują na bezpośrednią współpracę w zespole (87%), budowanie kultury organizacyjnej (61%), a także budowanie relacji w zespole (47%). Wynikiem pracy zdalnej jest ich zdaniem pogorszeniem kreatywności i innowacyjności oraz osłabieniem relacji między współpracownikami.

Perspektywa pracowników prezentuje się odmiennie. Dotyczy to w szczególności elastyczności w zakresie sposobu i miejsca wykonywania pracy. Kiedyś miejscem pracy było po prostu biuro, dziś może to być też salon, kuchnia lub pobliska kawiarnia. Zmianie uległo także spojrzenie na to, gdzie i które zadania można wykonywać efektywniej. Według 58% pracowników zacisze domowe umożliwia większe skupienie, a 45% uważa, że pracując z domu można być bardziej produktywnym. Natomiast biuro pozostaje miejscem, które w pierwszej kolejności daje możliwość porozmawiania na żywo z drugą osobą, szybką wymianę myśli czy uchwycenie tzw. wiedzy ukrytej niezmiernie istotnej w wielu branżach.

Z naszego badania wynika jednoznacznie, że większość pracowników sektora prywatnego w Polsce preferuje model hybrydowy. Chęć pracy z biura do 3 dni w tygodniu wyraziło łącznie 75% ankietowanych. Najwięcej, bo ponad 40% pracowników, wybrałoby pracę w biurze jeden dzień w tygodniu lub mniej, a kolejne 19% chciałoby wykonywać swoje obowiązki stacjonarnie dwa dni w tygodniu. Co ciekawe, istnieje również duża grupa zainteresowana pracą stacjonarną w pełnym lub prawie pełnym wymiarze godzin (tj. 4-5 dni) – ci pracownicy stanowili łącznie 25% ankietowanych. Pracodawcy natomiast mają zdecydowanie inny pogląd na obecność w biurze 38% uważa, że pracownicy powinni być obecni w biurze 4-5 dni w tygodniu, z naciskiem na pełną pracę stacjonarną. Tak duży rozdźwięk w oczekiwaniach jest przyczyną spięć między pracodawcami a pracownikami. W wielu przypadkach, pracownicy nie stosują się w pełni do narzuconej z góry obowiązkowej frekwencji w biurze. Musimy mieć jednak na uwadze, że praca hybrydowa na tak masową skalę jest dość nową koncepcją, a wszelkie wzory i schematy są na bieżąco ulepszane, aby coraz lepiej odpowiadać nowej rzeczywistości.” – mówi Mateusz Polkowski, Szef Działu Badań Rynku

Pracownicy nadal spędzają w biurze 50% czasu pracy

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, nawet przed pandemią Covid-19, polscy pracownicy nie przebywali w biurze pełne 5 dni w tygodniu. Z naszych analiz wynika, że przed 2020 r. obecność w biurze wynosiła przeciętnie 4,1 dnia, co przekłada się na frekwencję na poziomie 82%. Taka obecność w biurze była argumentem dla firmy do zapewnienia biurka do pracy dla każdego pracownika, każdego dnia tygodnia.” – komentuje Jakub Zieliński, Szef Działu Strategii Miejsca Pracy i Zarządzania Zmianą

Obecnie, czyli cztery lata po wybuchu pandemii, frekwencja w biurze wynosi około 50%, a pracownicy spędzają w siedzibie firmy przeciętnie 2,4 dnia, co plasuje Polskę pomiędzy Wielką Brytanią (2,2 dnia) a Holandią (2,6 dnia) i Niemcami (2,9 dnia). Taki sposób korzystania z powierzchni biurowej niesie diametralnie inne podejście do planowania zapotrzebowania na biura oraz projektowania przestrzeni niezbędnych do pracy.

„Złoty środek” lekarstwem na różnicę między pracodawcą a pracownikiem

Wprowadzenie pracy zdalnej na szeroką skalę wymusiło implementację nowego modelu współpracy. Dość szybko okazało się jednak, że tu również nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, a każda organizacja musi znaleźć własny „złoty środek”. Nasze analizy potwierdzają, że pracownicy wciąż cenią biuro, jednak równie mocno zależy im na utrzymaniu elastyczności w zakresie miejsca wykonywania pracy. Dlatego tak ważne jest zrozumienie potrzeb i wypracowanie rozwiązań, które będą akceptowane przez obie strony. Wbrew pozorom, wdrożenie dobrze funkcjonującego systemu pracy hybrydowej wymaga czasu jak i poznania specyfiki danej organizacji. Tylko 36% pracodawców globalnie monitoruje, jak pracownicy korzystają z biura. Powoduje to trudności z optymalizacją zapotrzebowania i wykorzystania powierzchni.[1]” – dodaje Jakub Zieliński

[1] Źródło: JLL Global Research, 2023

Author

  • JLL

    JLL (NYSE: JLL) jest wiodącą firmą świadczącą usługi profesjonalne, specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami i inwestycjami. JLL kształtuje przyszłość nieruchomości dla lepszego świata poprzez wykorzystanie najbardziej zaawansowanej technologii do tworzenia najlepszych możliwości, niesamowitych przestrzeni i zrównoważonych rozwiązań w zakresie nieruchomości dla naszych klientów, pracowników i społeczności. JLL to firma z listy Fortune 500 z rocznymi przychodami w wysokości 19,4 mld dolarów, prowadząca działalność w ponad 80 krajach i zatrudniająca na całym świecie ponad 102 000 pracowników według stanu na 30 czerwca 2022 r. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym Jones Lang LaSalle Incorporated.