Możliwości dofinansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co najmniej kilka. Standardową i powszechnie znaną na rynku formą wydaje się być podwyższenie jej kapitału zakładowego, dla którego alternatywę stanowią m.in. dopłaty oraz pożyczka od wspólnika (lub wspólników).

Podejmując decyzję warto jednak gruntownie zapoznać się z potencjalnymi skutkami, jakie kryje każdy z tych mechanizmów.

O sposobach dokapitalizowania spółki szczegółowo piszą Patrycja Wakuluk i Adam Czarnota tutaj https://www.kochanski.pl/jak-dokapitalizowac-spolke-z-o-o/

Author