Nowa specjalizacja jest odpowiedzią na złożone wyzwania prawne i technologiczne, jakie niesie ze sobą ciągły rozwój rynku finansowego. Postanowiliśmy zebrać nasze bogate doświadczenie w tym zakresie i powołać dedykowaną praktykę Consumer Finance i Fintech, na czele której stanął Michał Wieliński (managing associate), a nadzór nad jej funkcjonowaniem objął Marcin Macieszczak (partner zarządzający).

Kompleksowe doradztwo dedykujemy szczególnie:
* instytucjom pożyczkowym
* podmiotom oferującym płatności odroczone (BNPL – buy now pay later)
* instytucjom finansowym
* spółkom stosującym różne formy kredytu konsumenckiego
* dostawcom usług abonamentowych
* podmiotom świadczącym usługi w modelu as a service
* instytucjom płatniczym
* pośrednikom kredytowym i ubezpieczeniowym
* podmiotom tworzącym rozwiązania technologiczne w branży finansowej

Nasz interdyscyplinarny zespół łączy kompetencje dotyczące udzielania różnych form finansowania, znajomość regulacji rynku finansowego, prawa ochrony konsumentów, danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, AML, podatków oraz własności intelektualnej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie, które obejmuje w szczególności następujące obszary:

1. Doradztwo regulacyjne
2. Doradztwo produktowe i wdrożeniowe
3. Postępowania administracyjne, kontrolne i sądowe
4. Doradztwo podatkowe

Author