SignHub umożliwia szybkie i bezpieczne załatwianie formalności bankowych przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Wprowadzenie SignHub to kolejne z działań Santander Bank Polska zmierzające do pełnej digitalizacji procesu obiegu i podpisywania dokumentów elektronicznych w banku. Rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby klientów korporacyjnych banku, którzy często oczekują szybkiej, zdalnej, ale również bezpiecznej obsługi swoich dokumentów, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się znajdują. Nowe rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale promuje również ideę bankowości paperless i przyczynia się do ograniczenia wpływu działalności banku na środowisko.

Szybkość i bezpieczeństwo podpisywania dokumentów firmowych

Integracja SignHub została przeprowadzona przy współpracy z Asseco Data Systems. Jest to narzędzie, które pozwala na akceptację i podpisywanie dokumentów kredytowych i niekredytowych Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. Innowacyjność projektu polega na tym, że cały proces jest w pełni osadzony w infrastrukturze bankowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniony jest jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa niż przy podobnych rozwiązaniach chmurowych.

Dodatkową zaletą, która wynika z uproszczenia i automatyzacji procesu, jest oszczędność czasu. Klienci nie muszą już przełączać się między wieloma aplikacjami i programami, wyszukiwać w zbiorze różnych dokumentów tych, które wciąż czekają na podpis, czy czekać na spotkanie z bankierem lub dostarczenie dokumentów przez kuriera. Dzięki SignHub cały proces odbywa się w zaledwie kilku łatwych krokach online.

– Podpisywanie umów w SignHub to rozwiązanie, które przynosi klientom korporacyjnym Santander Bank Polska wiele korzyści. Jedną z nich jest znacząca oszczędność czasu. Dzięki SignHub podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym zajmuje dosłownie kilka minut. Opracowując nasze rozwiązania, które ułatwiają klientom prowadzenie biznesu, chcemy jednocześnie tworzyć je w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem dla środowiska. Tym bardziej cieszę się, że od teraz klienci korporacyjni będą mogli korzystać z SignHub, który powstał w zgodzie z ideą paperless – mówi Adriana Kluczek, liderka zespołu optymalizacji i digitalizacji procesów dla klientów korporacyjnych w Santander Bank Polska.

Stworzone rozwiązanie odpowiada na specyficzne potrzeby średnich i dużych firm oraz pozwala na:

  • podpisywanie dokumentów przez kilku reprezentantów,
  • automatyczne weryfikowanie poprawności podpisów złożonych na dokumencie z poziomu platformy,
  • automatyczne szyfrowanie dokumentów,
  • zabezpieczenie dokumentu kwalifikowaną pieczęcią bankową.

Jak skorzystać z SignHub?

Reprezentanci firm posiadający dowolny certyfikat elektronicznego podpisu kwalifikowanego wydanego przez polskich dostawców usług zaufania mogą podpisywać z bankiem dokumenty na platformie SignHub w procesie zainicjowanym przez bank. Jeśli klient nie posiada podpisu kwalifikowanego, a jest użytkownikiem bankowości elektronicznej Santander Internet, może nabyć certyfikat podpisu kwalifikowanego zdalnie z poziomu kafelka eUrząd.

Jak wygląda proces?

Z punktu widzenia klienta korzystającego z SignHub cały proces obiegu i podpisania dokumentu z bankiem kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest bardzo prosty.

  • Klient otrzymuje powiadomienie mailowe o dokumencie oczekującym na podpis w SignHub. Powiadomienie jest jednocześnie instrukcją logowania do dokumentu.
  • Po zalogowaniu do dokumentu, klient może podpisać dokument Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  • Po podpisaniu dokumentu przez wszystkie strony umowy, dokument jest automatycznie przekazywany do wszystkich uczestników procesu.

– Rozwiązanie Asseco Data Systems zostało całkowicie zintegrowane z systemami banku. Dzięki temu cały proces składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego przebiega bardzo sprawnie, a użytkownik nie musi przełączać się między różnymi platformami. Niezwykle ważne było odpowiednie zabezpieczenie dokumentów klientów Santander Bank Polska. Do tego celu wykorzystano algorytmy szyfrujące i dodatkową formę uwierzytelnienia w postaci pieczęci bankowej – mówi Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju e-Biznesu, Asseco Data Systems.

Author