Do Departamentu Deal Advisory w KPMG na stanowisko Partner Associate dołączył Mirosław Pytliński. Jest odpowiedzialny za rozwój Zespołu Oil & Gas i realizację strategicznych projektów dla firm z sektorów: gazu, paliw i energii.

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie szeroko pojętej transformacji energetycznej są jednym z kluczowych obszarów, które od lat wzmacniamy. Rozbudowa Zespołu Oil & Gas w KPMG w Polsce oraz poszerzenie kompetencji w tej branży pozwolą nam na realizację jeszcze bardziej unikalnych projektów związanych z transformacją sektora gazu, paliw i energii. Zespół pod kierownictwem Mirosława,  eksperta  z dużym doświadczeniem, będzie się zajmował strategicznymi projektami dla tego sektora – mówi Alina Wołoszyn, Partner, Szef Działu Deal Advisory w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Mirosław Pytliński specjalizuje się w obszarze strategii, sprzedaży i rozwoju biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobył w wielu organizacjach, w tym w branży paliwowej i petrochemicznej. W trakcie swojej kariery zajmował się projektami związanymi z opracowywaniem strategii korporacyjnych i wdrażaniem nowych rozwiązań między innymi w takich obszarach, jak sprzedaż detaliczna i dystrybucja. Zarządzał biurem odpowiedzialnym za inicjatywy rozwojowe w zakresie paliw, petrochemii i logistyki.

Branża paliwowo-gazowa stoi obecnie przed największą potrzebą zmian od czasu obu kryzysów naftowych i powstania Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Tym razem jest ona związana z kumulowanym efektem działalności człowieka z ostatnich 50 lat. Myślę, że za kolejne 25-30 lat technologia, będąca obecnie raczej w obszarze badań i rozwoju (B+R), pozwoli w sposób ekonomicznie opłacalny osiągnąć neutralność klimatyczną i przejście na wyłączne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. W efekcie widzimy i będziemy widzieć duże zmiany w ramach największych firm paliwowo-gazowych, począwszy od zmiany ich profilu działalności, a kończąc na dalszych procesach konsolidacyjnych – mówi Mirosław Pytliński, Partner Associate w Dziale Deal Advisory, Szef Zespołu Oil & Gas w KPMG w Polsce.

Author

  • KPMG

    KPMG w Polsce od ponad 30 lat świadczy kompleksowe usługi doradczo-audytorskie, wspierając przedsiębiorstwa i instytucje ze wszystkich sektorów gospodarki. Poprawa wyników biznesowych, tworzenie nowych szans poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem i obszarem compliance, a także tworzenie strategii i zwiększanie wartości stanowią podstawę naszych działań dla wiodących organizacji na rynku. Bazujemy na zaawansowanych technologiach i pomagamy firmom na każdym etapie ich cyfrowej transformacji. Rozwiązując najbardziej złożone problemy biznesowe napędzamy pozytywne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zmiany – u naszych Klientów, pracowników, jak i w całym społeczeństwie.KPMG w Polsce w 7 biurach zatrudnia ponad 2100 wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i interdyscyplinarne doświadczenie stanowią realną wartość dla naszych Klientów.