Warszawskie biuro kancelarii CMS zostało pozytywnie ocenione pod kątem spełnienia wystandaryzowanych zaleceń sprzyjających tworzeniu inkluzywnego miejsca pracy i uzyskało pierwszy w Polsce WELL Equity Rating. Proces wdrożenia, udokumentowania i uzyskania ratingu WELL Equity prowadzony był przez zespół ESG & Sustainability Transformations firmy JLL.

WELL Equity Rating to ocena przyznawana przez International WELL Building Institute budynkom i powierzchniom biurowym, w których zostały wdrożone rozwiązania wspierające różnorodność i promujące równe szanse. W procesie oceny analizowane są również dobre praktyki wdrożone w zakresie niedyskryminującej i inkluzywnej rekrutacji czy zarządzania relacjami z pracownikami, jak również wszelkie działania operacyjne, benefity i udogodnienia oferowane pracownikom, aby wyjść naprzeciw ich różnorodnym potrzebom.

Ocena WELL Equity została przeprowadzona w CMS w związku z certyfikacją w standardzie WELL nowego biura w Varso Tower, do którego kancelaria przeniosła się w grudniu 2022 roku. Nowa powierzchnia powstała z myślą o realizacji wartości CMS, których fundamentem jest człowiek i jego potrzeby, a także wzmocnieniu budowania kultury organizacyjnej w ramach koncepcji „cultureplace”. Dzięki temu w nowym biurze zadbano o liczne rozwiązania architektoniczne służące budowaniu relacji pomiędzy pracownikami i klientami, spotkaniom czy integracji. Na blisko 7 tys. mkw. biura CMS znalazły się także liczne pokoje do pracy wspólnej i indywidualnej czy pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku, które sprzyjają koncentracji, komfortowi i dobrostanowi pracowników CMS.

„Po standardy WELL Equity Rating sięgają dojrzałe organizacje, w których zostały wdrożone kompleksowe rozwiązania wspierające różnorodność i promujące równe szanse. W CMS doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest wsparcie naszych pracowników, dbanie o ich dobrostan w miejscu pracy oraz poczucie przynależności. Wdrożenie odpowiednich polityk i projektów do strategii rozwojowej CMS było naszym priorytetem w ostatnich latach. Poszanowanie tych aspektów stało się kluczowym elementem przy tworzeniu nowej przestrzeni biurowej, która wspiera naszą kulturę organizacyjną. Uzyskanie ratingu WELL Equity to dla nas duży sukces i ogromna radość, że nasze starania zostały dostrzeżone. To jednak nie koniec naszej drogi, ponieważ każdego dnia pracujemy nad tym, aby być coraz lepszym miejscem pracy”, mówi Beata Kępowicz, COO w kancelarii CMS.

„WELL Equity Rating jest doskonałym narzędziem do holistycznego wdrożenia w swojej siedzibie najlepszych praktyk zwiększających inkluzywność przestrzeni pracy dla osób o zróżnicowanych potrzebach. Strategie rekomendowane przez WELL Equity Rating z równowagą łączą wymagania zarówno architektoniczne i techniczne, jak i operacyjne. Dlatego uzyskanie ratingu WELL Equity jest dużym wyzwaniem wymagającym interdyscyplinarnego podejścia, ale zakończone sukcesem jest potwierdzeniem najwyższej dojrzałości organizacji jako pracodawcy i partnera dla wszystkich ludzi, niezależenie od ich potrzeb co do przestrzeni, w której się znajdują”, powiedział Wojciech Tworek, Sustainability & ESG Consultant oraz WELL Accredited Professional w JLL.

WELL Equity Rating jest jednym z elementów systemu certyfikacji wielokryterialnej budynków WELL Building Standard. Uzyskanie certyfikatu WELL Equity jest pierwszym krokiem dla warszawskiego biura CMS ku uzyskaniu pełnej certyfikacji w standardzie WELL.

Author

  • CMS

    CMS jest międzynarodową kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Kancelaria posiada ponad 80 biur w ponad 40 państwach na całym świecie, w ramach których usługi prawne świadczy ponad 5 000 prawników. CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce, gdzie działa blisko 30 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 200 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. Więcej informacji dostępnych jest na stronie cms.law