Naprawy lub wymiany posadzek w zakładach przemysłowych podejmowane są zazwyczaj w związku ze znacznym zniszczeniem istniejącej posadzki, z koniecznością podniesienia standardu lub zmianą profilu działalności firmy. W wielu przypadkach zastosowanie nowoczesnych technologii posadzkowych na bazie żywic syntetycznych pozwala skrócić czas przestoju w produkcji do niezbędnego minimum. 

Eksperci marki Flowcrete, wiodącego producenta i dostawcy posadzek żywicznych, podpowiadają:

  • Na jakich podłożach można wykonać posadzki żywiczne?
  • Jakie czynności należy podjąć w przypadku konieczności naprawy podłoża?
  • Jakie możliwości dają szybkowiążące systemy posadzkowe?

Wykonanie posadzek żywicznych na wcześniejszych materiałach wykończeniowych

W czasie modernizacji hali produkcyjnej, związanej np. z wprowadzaniem nowego standardu jakości, często pojawia się kwestia konieczności wykonania posadzek żywicznych na istniejącej posadzce, bez jej skuwania, frezowania czy zeszlifowania. Decyzja zależy m.in. od rodzaju istniejącej posadzki oraz oceny przez wykonawcę posadzek jej stanu technicznego.

W przypadku płytek, najczęściej spotykanych w starszych zakładach, konieczne jest sprawdzenie ich przyczepności do betonowego podłoża, m.in. poprzez test młotka (głuchy odgłos świadczy o ich odspojeniu) oraz sprawdzenie stanu fugowania. Te płytki, które nie są trwale związane z podłożem, oraz wykruszające się fugi należy usunąć. Wykonanie posadzki żywicznej na tego typu podłożu wymaga specjalnego przygotowania, m.in. szlifowania, wypełnienia ubytków, wyrównania powierzchni masą szpachlową na bazie żywicy z piaskiem kwarcowym.

W przypadku powłok cienkowarstwowych, np. posadzek żywicznych typu wylewanego o grubości do 2–3 mm, należy jednak liczyć się z tym, że na powierzchni posadzki żywicznej będą widoczne podziały, np. w miejscach, gdzie wcześniej przebiegały fugi. Często też posadzki żywiczne wymagają położenia na powierzchni starej posadzki laminatu z maty szklanej i żywicy dla wzmocnienia podłoża, jego wyrównania i poprawy przyczepności nowej powłoki.

W przypadku podłoży z płytek ceramicznych, należy zastosować specjalistyczny grunt do niechłonnych powierzchni, np. Peran Primer W z oferty Flowcrete.

W starszych zakładach produkcyjnych, a także np. w hangarach lotniczych, często spotyka się posadzki betonowe lub asfaltowe. Aby można było wykonać na nich posadzki żywiczne, powinny one mieć odpowiednią odporność na odrywanie – powyżej 1,5 MPa, potwierdzoną badaniem pull-off.

W przypadku starych posadzek żywicznych sposób naprawy będzie zależał od rodzaju uszkodzeń istniejącej powłoki i obszaru objętego zniszczeniem. Każdy rodzaj posadzki żywicznej można naprawić miejscowo w sposób zależny od przyczyny uszkodzenia, ale należy się liczyć z tym, że miejsca naprawy będą widoczne. Przy dużej liczbie napraw miejscowych trzeba rozważyć położenie nowej warstwy na całej posadzce istniejącej po usunięciu czynników wpływających na jej uszkodzenia oraz odpowiednim jej przygotowaniu pod nowe warstwy (naprawy, uzupełnienia, szlifowanie, odtłuszczenie itp.).

Podsumowując – wielką zaletą posadzek żywicznych jest możliwość aplikacji na istniejących podłożach. Wymaga to wykonania oceny podłoża przez ekspertów oraz właściwego doboru technologii. Dzięki temu eliminujemy potrzebę usuwania warstw istniejących posadzek, co skraca czas remontu, ogranicza koszty i minimalizuje niedogodności, takie jak dłuższe przestoje produkcji lub zamknięcie działalności, hałas, duże ilości gruzu, kurzu i pyłu.

Postępowanie w przypadku konieczności naprawy podłoża

Przed wykonaniem posadzki żywicznej na podłożu, które wymaga naprawy, kluczowe jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie źródła problemów, które doprowadziły do zniszczenia wierzchniej warstwy podłogi.

Przyczyną odspojenia wierzchniej warstwy posadzki może być na przykład nieszczelna, niewłaściwie zaprojektowana lub wykonana hydroizolacja. Jest to jedna z możliwych przyczyn na przykład podciągania wody gruntowej do płyty dennej w garażu podziemnym. Kolejną przyczyną degradacji posadzki może być brak warstwy spadkowej, nieszczelności wierzchniej warstwy, niedostateczne spadki lub błędy wykonawcze przy montażu elementów odwodnienia, co może powodować zaleganie wody i zanieczyszczeń na powierzchni posadzki lub podsiąkanie wilgoci do podłoża betonowego. Z kolei spękania podłoża betonowego mogą wynikać z ponadnormowych zarysowań związanych z pracą konstrukcji budynku. W takich sytuacjach samo wykonanie posadzki żywicznej nie rozwiąże problemu – konieczne jest zaplanowanie i podjęcie działań naprawczych przez wykonawcę posadzki w porozumieniu z projektantem budynku.

Rozwiązania posadzkowe na bazie żywic i różnego rodzaju dodatków, np. piasku kwarcowego, mogą być również stosowane do wykonywania miejscowych uzupełnień. Typowe uszkodzenia, które można naprawić przy użyciu żywic, to drobne spękania, odpryski powstałe w wyniku intensywnego, niewłaściwego użytkowania, uderzenia ciężkich przedmiotów, uszkodzenia i zarysowania mechaniczne, czy też uszkodzenia termiczne powstające wskutek buksowania kół wózków widłowych przy przewożeniu ciężkich ładunków. Do tego typu uzupełnień lub uszczelnień używa się szpachli żywiczno-kwarcowych lub specjalistycznych mas trwale elastycznych o dużej przyczepności.

Specjalistyczne rozwiązania posadzkowe stosowane, gdy liczy się przede wszystkim czas

W obiektach przemysłowych kluczową sprawą jest dostosowanie rozwiązania posadzkowego do warunków użytkowania. Posadzki przemysłowe powinny być trwałe i wytrzymałe, aby ich naprawy czy wymiany nie były konieczne przez wiele lat. Remonty w działającym zakładzie przemysłowym często są uciążliwe, a przestoje linii produkcyjnej oraz wyłączenie z eksploatacji całego lub części obiektu generują znacznie wyższe koszty niż te związane z samą aplikacją posadzek.

Gdy liczy się przede wszystkim krótki czas wykonania, warto sięgać po rozwiązania pozwalające na wykonanie nowej posadzki w parę dni, np. w czasie weekendu, gdy hala produkcyjna lub magazyn wysokiego składowania nie pracują, lub nawet w parę godzin.

W przemyśle sprawdzają się między innymi posadzki z grupy Flowfast, takie jak np. Flowfast BC – antypoślizgowa, bardzo trwała i wytrzymała posadzka na bazie żywicy metakrylowej (MMA) i barwionego piasku kwarcowego. Krótki czas wiązania tego typu żywicy umożliwia wykonanie całego systemu w ciągu jednego dnia roboczego. Ponadto posadzka ta jest odporna na uszkodzenia mechaniczne – ma wysoką odporność na ścieranie w klasie AR0,5 potwierdzoną w badaniach zgodnie z normą PN-EN 13892-04. Pozwala na obciążenia intensywnym ruchem pieszym oraz na użytkowanie wózków widłowych, a przy tym zachowuje trwałość koloru przy ekspozycji na promieniowanie UV.

Dla przemysłu spożywczego oraz innych branż, w których kluczowe jest utrzymanie najwyższego poziomu higieny, w miejsce tradycyjnych płytek, Flowcrete oferuje bezspoinowe, antybakteryjne systemy posadzkowe z grupy Flowfresh, dostępne również w wersjach Quick. Posadzki te mają te same właściwości co standardowe posadzki Flowfresh, czyli są czyste mikrobiologicznie, zawierają oparty na jonach srebra dodatek Polygiene®, który eliminuje 99,9% mikroorganizmów z ich powierzchni oraz są odporne mechanicznie, chemicznie i termicznie, a dodatkowo charakteryzują się krótszym czasem wiązania.

W przypadku konieczności naprawy lub wymiany posadzki przemysłowej warto skorzystać ze wsparcia ekspertów od posadzek żywicznych, którzy na bazie oceny istniejącego podłoża będą w stanie doradzić optymalne rozwiązanie.

 

Author

  • CPG Europe

    Tremco Construction Products Group, w skrócie Tremco CPG, łączy wiodące marki produktów budowlanych w Europie, takie jak illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex, Dryvit i Nudura. Grupa zatrudnia ponad 1 400 pracowników w Europie i ponad 6 500 osób na świecie. Produkuje wysokiej jakości materiały, które zaspokajają różnorodne potrzeby budowlane – od uszczelniania, klejenia i termoizolacji, po posadzki żywiczne, ochronę przeciwpożarową, hydroizolacje, systemy dachowe i technologie styropianowych szalunków traconych do budowy ścian. W ofercie Tremco CPG znajdują się m.in. bezspoinowe posadzki żywiczne Flowcrete, w tym systemy posadzkowe na parkingi i do garaży oraz dekoracyjne terazzo żywiczne, innowacyjne rozwiązania illbruck w zakresie uszczelniania złączy okien, drzwi i fasad w budownictwie energooszczędnym i pasywnym, systemy ociepleń ścian zewnętrznych i materiały elewacyjne Dryvit, hydroizolacje dla podziemi i fundamentów marki Vandex, przejścia ogniochronne i ogniochronne powłoki pęczniejące do ochrony stali konstrukcyjnej marki Nullifire oraz termoizolacyjne bloczki szalunkowe Nudura. Rozwiązania Tremco CPG odpowiadają na wyzwania, przed którymi stoi współczesne budownictwo, takie jak energooszczędność, trwałość i zrównoważony rozwój. Tremco CPG to regionalny oddział RPM International Inc., jednej z wiodących na świecie firm oferujących produkty budowlane dla odbiorców komercyjnych i indywidualnych, z siedzibą w Medinie, w stanie Ohio, w USA.