Dentons doradzał Enterprise Investors, jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, w związku z finansowaniem nabycia znaczącego pakietu mniejszościowego w spółce Advanced Protection Systems (APS), będącej największym niezależnym polskim producentem ultraprecyzyjnych radarów i systemów antydronowych. Finansowania udzielił Bank Pekao.

Dzięki wsparciu Enterprise Investors APS planuje utrzymać swój dynamiczny wzrost i zwiększyć tempo, w jakim rozwija swoje możliwości technologiczne, produkcyjne i organizacyjne.

Dentons zapewnił kompleksowe wsparcie na rzecz Enterprise Investors przy negocjowaniu i zawarciu dokumentacji finansowej, która wymagała doradztwa pod prawem polskim, angielskim i luksemburskim.

Transgraniczny projekt prowadził counsel Paweł Długoborski, a nadzorował partner Bartosz Nojek przy wsparciu Aleksandry Czyż (senior associate), Mateusza Ciechomskiego (associate) i Darii Dąbrowskiej (associate) z Zespołu Bankowości i Finansów w warszawskim biurze Dentons. W kwestiach z zakresu prawa angielskiego doradzał Mark Segall, partner w warszawskim zespole. Dodatkowo, w transakcję zaangażowany był zespół z biura w Luksemburgu w składzie Stephane Hadet (partner), Christophe Renaudin (counsel), Yifan Zhang (senior associate) oraz Arnida Alija (associate).

Firma Enterprise Investors działa od 1990 r. i w tym czasie utworzyła dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,2 mld EUR w 155 spółki i zakończyły inwestycje w 137 spółkach.

APS to pionier rynku działający w obszarze wysokich technologii. Spółka została założona przez dr. Macieja Klemma, CEO, oraz dr. Radosława Piesiewicza, COO. Własna technologia radarowa umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie i klasyfikację wielu obiektów LSS (z ang. low, small and slow – małe, nisko i wolno latające), i jest wspierana intuicyjnym oprogramowaniem, które można skonfigurować odpowiednio do potrzeb.

Author

  • Dentons

    Dentons został stworzony, aby się wyróżniać. Jako największa firma prawnicza na świecie, zatrudniająca 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów w ponad 200 lokalizacjach i ponad 80 krajach, pomagamy rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność naszych klientów. Dzięki naszej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, a także zaangażowaniu w integrację, różnorodność, sprawiedliwość oraz ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), Dentons zmienia status quo i koncentruje się na tym, co dla naszych klientów najważniejsze. www.dentons.com