W roku 2023 sytuacja gospodarcza oraz ograniczenie zleceń napływających do polskich firm IT od zagranicznych klientów, doprowadziły do spadku liczby projektów dostępnych dla specjalistów IT i zmniejszenia presji płacowej. Jak wynika z Raportu płacowego Hays IT Contracting 2024, branża doświadczyła wyhamowania, a w pewnych obszarach specjalizacyjnych wręcz zatrzymania wzrostu wynagrodzeń. Postępująca cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji ujawniają jednak nowe luki kompetencyjne, co niektórym specjalistom w roku 2024 zagwarantuje bardzo silną pozycję na rynku pracy.

Miniony rok był bardzo dynamiczny i niejednoznaczny dla branży IT. Chociaż na rynku utrzymywało się wysokie zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie technologii, to jednocześnie zauważalne było spowolnienie tempa rozwoju zespołów IT. W perspektywie pracowników sektor IT pozostanie jednak jednym z najbardziej atrakcyjnych. Również w roku 2024 będzie oferował możliwości rozwoju oraz konkurencyjne wynagrodzenie.

O ile mniejsza liczba projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania ogranicza rynkowy popyt na software developerów z krótszym doświadczeniem zawodowym, to stale rośnie liczba ofert kierowanych do ekspertów w innych dziedzinach, np. tych specjalizujących się w systemach ERP lub bezpieczeństwie informatycznym – zauważa Arkadiusz Wargin, CEE Executive Director – IT Contracting w Hays.

W podobnym tonie wypowiada się Elwira Policht, Recruitment Director – IT Contracting w Hays Poland, podkreślając, że automatyzacja oraz długoterminowe cykle projektowe ograniczyły rynkowe zapotrzebowanie na programistów, szczególnie tych z doświadczeniem poniżej trzech lat. – Natomiast w ostatnim czasie wiele firm podejmowało decyzje biznesowe, związane z inwestycjami w automatyzację, analitykę danych oraz bezpieczeństwo cyfrowe. W konsekwencji największe zapotrzebowanie dotyczyło specjalistów w obszarze analityki i inżynierii danych, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa IT oraz SAP. Należy oczekiwać, że trend ten będzie aktualny również w roku 2024 – wyjaśnia Elwira Policht.

Utrzymująca się niepewność gospodarcza sprawia jednak, że firmy opracowały ostrożne plany płacowe i rekrutacyjne, a wiele decyzji kadrowych będzie podejmowanych wraz z rozwojem sytuacji.

Podwyżki mniejsze niż przed rokiem i nie dla każdego

Jak pokazują odpowiedzi firm z branży IT opisane na łamach Raportu płacowego Hays IT Contracting 2024, w minionym roku podwyżki przeprowadziło 80 proc. z nich. Największy odsetek pracodawców z sektora technologicznego zadeklarował, że ubiegłoroczny wzrost wynagrodzeń nie przekroczył 10% (42 proc. odpowiedzi). Analogiczne pytanie sprzed roku, czyli dotyczące zmian wynagrodzeń w firmach w 2022, pokazywało, że płace wzrosły wtedy w 85 proc. firm i najczęściej była to zmiana w przedziale 10-20%.

Jednoznacznie potwierdza to wyhamowanie dynamiki płacowej w branży, o czym świadczy również analiza strategii płacowej pracodawców. Aż 20 proc. firm IT deklaruje, że w roku 2024 oferowane wynagrodzenia pozostaną na dotychczasowym poziomie. Odsetek respondentów udzielających takiej odpowiedzi wzrósł o 11 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Co więcej, zaledwie 22 proc. pracodawców z branży IT przyzna podwyżki przekraczające poziom 10%. W ubiegłym roku odsetek ten wyniósł aż 56 proc.

Źródło: Raport płacowy IT Contracting 2024, Hays Poland

Zgodnie z prognozami, w ostatnich miesiącach większość specjalizacji IT odnotowała stabilizację płac. Chociaż w poprzednich latach wzrosty stawek kontraktorów IT sięgały nawet kilkudziesięciu procent, to w roku 2023 średnie podwyżki nie przekroczyły 10 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że zarobki w branży IT pozostają jednymi z najwyższych w Polsce – zauważa Elwira Policht z Hays Poland.

Jak wynika z Raportu płacowego Hays IT Contracting 2024, w przypadku ekspertów IT świadczących swoje usługi w modelu B2B, największe wzrosty stawek godzinowych, wynoszące nawet 25 proc. dotyczyły specjalistów w obszarze bezpieczeństwa IT, m.in. pentesterów, analityków SOC oraz inżynierów ds. cybersecurity. Wyraźny wzrost stawek odnotowały również inżynieria i analityka danych, sztuczna inteligencja oraz SAP.

Nadal wysokie zapotrzebowanie na kompetencje it

Pomimo niepewności, wciąż aż 94 proc. firm IT planuje rekrutować w roku 2024, a ponad połowa z nich spodziewa się wyzwań w pozyskiwaniu pracowników. Charakterystykę tych wyzwań najtrafniej przedstawiają deklaracje respondentów badania Hays. Aż 49 proc. pracodawców z branży uważa bowiem, że kandydaci mają wysokie oczekiwania finansowe, którym organizacja nie jest w stanie sprostać. Kolejne 47 proc. jest zdania, że na rynku brakuje doświadczonych specjalistów i menedżerów.

– Chociaż na rynku mówi się o gorszej kondycji globalnego i polskiego rynku pracy IT, to zdecydowanie nie mamy do czynienia z zapaścią. Firmy wciąż poszukują ekspertów z silnym zapleczem kompetencyjnym, aktualną wiedzą, bogatym doświadczeniem i ciekawym portfolio projektów. Jednocześnie konkurencja o takich kandydatów wciąż jest wysoka, a zapotrzebowanie na specjalistów IT przewyższa ich dostępność na rynku – podsumowuje Joanna Szymańska, Executive Manager – IT Contracting w Hays Poland.

 

Author

  • Hays Poland

    Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego należącą do międzynarodowej grupy Hays plc, która jest największą na świecie firmą zajmującą się rekrutacją specjalistyczną. Działając na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, Hays posiada 254 biura. Łącznie pracuje w nich 12.100 ekspertów w 20 specjalizacjach. W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Świadczymy dopasowane do wymagań klienta usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej pozyskując najlepszych kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. Portfolio naszych usług obejmuje ponadto Executive Search, Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing rekrutacyjny.