Pracodawcy poszukujący na rynku najlepszych talentów coraz częściej sięgają po narzędzia, które już na etapie procesu rekrutacyjnego pozwolą uniknąć ryzyka błędu rekrutacyjnego, czy też je zminimalizować. W ostatnich latach bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju testy osobowości. Są pomocne zwłaszcza w przypadku obsadzania ról kierowniczych albo bazujących na pracy zespołowej lub też kontakcie z klientem. Jednym z takich narzędzi jest Test Talentów Gallupa, efektywnie wykorzystywany w Page Group.

Poznaj swoje mocne strony

W przeciwieństwie do wielu innych testów osobowości identyfikujących obszary wymagające usprawnień, Test Talentów Gallupa — a dokładniej: badanie CliftonStrengths, skupia się na naszych mocnych stronach. Oparty jest na długoletnich badaniach, prowadzonych przez firmę Gallup, na podstawie których opracowano 34 najczęściej występujące talenty. Test Gallupa jest rozbudowaną analizą wrodzonych cech i predyspozycji, które zostały podzielone na cztery główne domeny: myślenie strategiczne, budowanie relacji, wywieranie wpływu i wykonywanie zadań.

Droga do rozwoju

Test Talentów Gallupa został stworzony do celów rozwojowych. Sprawdzi się zatem podczas określania obszarów największej produktywności i takich, w których potencjalnie można uzyskać najlepsze rezultaty. Nie powinien jednak sugerować kierunku ścieżki zawodowej czy też weryfikować, czy obecnie realizowana jest tą właściwą. Wszystkie talenty mogą się sprawdzić w niemal każdym zawodzie, choć są też profesje oferujące większe lub mniejsze możliwości ich wykorzystywania i przekształcenia w mocne strony.  Nie ma jednak dobrych, czy też złych konfiguracji. Co więcej, nasze talenty mogą mieć dwa oblicza – to, które sprawia, że wznosimy się na wyżyny lub – wręcz przeciwnie. Dlatego
w interpretacji wyników niezbędne jest wsparcie doświadczonego Trenera Gallupa.

Narzędzie dla pracodawcy

Mając świadomość predyspozycji pracownika, można go właściwie pokierować, by w organizacji pełnił rolę, w  której będzie się mógł wykazać adekwatnie do posiadanych cech i umiejętności. Test Talentów Gallupa powinien jednak odnosić się do osób, które już są wewnątrz organizacji. Badanie może być oczywiście przeprowadzone na etapie rekrutacji, ale jego wyniki nie powinny być wykorzystywane do porównywania z innymi kandydatami i decydowania o finalnym wyborze pracownika. Może być to narzędzie pomocne w przypisaniu pracownika do zespołu i managera lub ułożeniu dla niego ścieżki rozwoju na kolejne miesiące czy lata.

Wartość dodana dla organizacji

Na podstawie Testu Talentów Gallupa przeprowadzonego wśród 99% pracowników Michael Page
w 2023 roku, określono 5 głównych talentów występujących w organizacji, w oparciu, o które zarząd przeanalizował jeszcze raz zadania i cele, które dotychczas stawiał przed pracownikami – część z nich uległa zmianie. Co więcej, przyczyniło się to do jeszcze bardziej efektywnej współpracy w zespołach i poprawie relacji między przełożonymi, a pracownikami. 

Czym jest talent indywidualizacji?

Jednym z talentów Gallupa, który znalazł się w pierwszej „piątce” wśród pracowników Michael Page jest talent indywidualizacji. Powinien być on kluczem doboru pracowników do organizacji, gdyż jest to talent z tzw. domeny relacyjnej, niezwykle intuicyjny. W tym przypadku intuicja nakierowana jest na ludzi. Osoby z talentem indywidualizacji mają umiejętność dostrzegania potencjału u innych oraz ich unikalnych cech, które mogłyby się sprawdzić w danym środowisku pracy. Potrafią dzięki temu zauważyć, kto z kim będzie się dobrze porozumiewał i współpracował, tworząc dzięki temu efektywne zespoły.

Wsparcie przy rekrutacji

Wykorzystanie talentu indywidualizacji w procesie rekrutacyjnym pozwala stworzyć profil poszukiwanego kandydata, co w następstwie umożliwia szybszą i bardziej efektywną selekcję kandydatów. Układając zindywidualizowany proces rekrutacyjny powinniśmy skupić na tym, jakiego działu dotyczy rekrutacja, jak obecnie jest zbudowany dany zespół, a przede wszystkim – jaki profil managera nim zarządza. Jaki jest charakter pracy, czy jest to praca indywidualna, czy raczej zespołowa? Czy przydzielone zadania są zmienne, czy raczej powtarzalne? Czy jest to zajęcie, które bardziej skupia się na relacjach, czy kwestiach technicznych? Wreszcie – jaki jest czynnik stresu w pracy? Odpowiedzi na szereg tego typu pytań pozwalają stworzyć profil poszukiwanego kandydata.

Zastosowanie w praktyce

Po wyłonieniu poszukiwanego pracownika, warto zainwestować w rozwój jego kompetencji. Przede wszystkim przydzielić mu zadania, które współgrają z talentami i pozwolić na pracę w sprzyjających warunkach, dając szansę na pełne wykorzystanie potencjału. Tego typu podejście łatwo zastosować nie tylko w specyficznych sektorach – usług, IT, itp., ale także m.in. w branży produkcyjnej. Eksperci Michael Page coraz częściej obserwują trend indywidualnego podejścia do pracowników i to już na etapie rekrutacji. Przykładem efektywnego wykorzystania talentu indywidualizacji może być przypadek jednego z największych pracodawców sektora motoryzacyjnego na Dolnym Śląsku. W firmie udało się skrócić czas trwania procesu rekrutacyjnego aż o 60% i zwiększyć retencję pracowników, podnosząc tym samym wynik finansowy. Inny pracodawca inżynierowi, który dojeżdża do miejsca zatrudnienia godzinę w jedną stronę, zaproponował 6-godzinny cykl pracy w zakładzie, a pozostałe dwie godziny pozwolił realizować zdalnie z pociągu. Pracownik ten planuje teraz swój czas tak, by wszystkie zadania związane z obsługą komputera realizować w podróży. Pozytywnie wpływa to na jego wyniki oraz ogólne zadowolenie. Buduje przy tym lojalność, ponieważ nie ma on powodu do poszukiwania ofert pracy
w bliższej okolicy.

Efekty warte wysiłku

Wdrożona z sukcesem w Page Group metodologia Testów Talentów Gallupa dowodzi, że umiejętne wykorzystywanie dostępnych na rynku narzędzi HR pozytywnie wpływa na budowanie silnego zespołu. Pracodawcy, a także rekruterzy powinni czerpać jak najwięcej z tych zasobów. W efekcie nie tylko ułatwi to wszystkim codzienną pracę i zwiększy zaangażowanie pracowników, ale pozwoli też uniknąć konieczności prowadzenia kolejnych rekrutacji, co przyniesie organizacji wymierne oszczędności.

Author

  • Michael Page

    Michael Page jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego. Firma założona w 1976 roku w Londynie posiada dziś biura w 37 krajach na 6 kontynentach. Jest częścią PageGroup, w skład której wchodzą w Polsce: Michael Page rekrutujący specjalistów oraz managerów średniego i wyższego szczebla oraz Page Executive, poszukujący kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Michael Page Poland specjalizuje się w rekrutacji profesjonalistów w takich obszarach jak: Finance & Accounting, Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Property & Construction, Manufacturing & Engineering, Information Technology, Digital & e-Commerce, Healthcare & Lifesciences, Procurement & Supply Chain, IT Contracting, Business Services oraz Human Resources. Firma jest uznawana za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce i w Europie, zdobywając od 2017 r. prestiżowe wyróżnienie w każdej kolejnej edycji Top Employer.