Jak wynika z najnowszych badań JLL przeprowadzonych wśród pracowników biurowych w Polsce, 64% z nich pracuje w biurze do dwóch dni w tygodniu włącznie. Jednak 55% z badanych uważa, że biuro jest niezbędnym elementem budującym kulturę firmy a ponad 60% deklaruje, że najważniejszym elementem biurowego życia jest możliwość spotkania się na żywo ze współpracownikami oraz aspekt towarzyski. Biuro zmienia swoje przeznaczenie, staje się przestrzenią do współpracy i dzielenia się pomysłami, miejscem, gdzie pracownik ma czuć się dobrze.

Praca hybrydowa stała się normą

W Polsce, zgodnie z europejskimi trendami, modele pracy hybrydowej cieszą się dużą popularnością wśród firm. Przykłady to model 2-3 (2 dni w biurze, 3 dni w domu) lub 3-2 (3 dni w biurze, 2 dni w domu). Choć modele te są powszechnie akceptowane jako standard w hybrydowej pracy, wpływają one istotnie na organizację firmy i jej przestrzeni biurowej. Z przeprowadzonego przez JLL badania wynika, że tylko 25% pracodawców wymaga od swoich zespołów obecności w biurze przez 2 lub 3 dni w tygodniu. Co zaskakujące 20% badanych pracowników wskazało, że ma pełną elastyczność w wyborze miejsce pracy.

„Większość pracowników w Polsce preferuje pracę hybrydową, z tego 50% osób, wyraża preferencję pracy w biurze jeden dzień lub mniej, a kolejne 16%, chciałoby wykonywać swoje obowiązki stacjonarnie dwa dni w tygodniu. Tym samym zmienia się także funkcja biura, zapytani przez nas pracownicy wskazali, że w biurze szukają możliwości spotkań ze współpracownikami, często również wskazują aspekt stricte towarzyski” – mówi Jakub Zieliński, Head of Workplace Strategy & Change Management

Sektor usług wspólnych nie wrócił do biura

Poziom powrotu Polaków do pracy stacjonarnej obrazuje współczynnik RTO porównujący czasy przed pandemią i stan obecny. Do pracy stacjonarnej powrócili w największym stopniu pracownicy sektora budownictwa i nieruchomości (77%), a tuż za nim osoby zatrudnione w sektorze publicznym (71%). Z kolei branża, która nie wróciła do biur po pandemii to tzw. centra usług wspólnych (21%). Warto, tutaj tez nadmienić, że kolejnym sektorem, który wrócił do biur tylko w pewnym stopniu jest sektor bankowości (37%).

Jeśli chodzi o powroty do biura w głównych miastach, to największy współczynnik RTO, możemy zauważyć w Trójmieście – tam najwięcej osób pracuje z biura (65%). Miastem, zaś w którym pracownicy najbardziej preferują pracę zdalną jest Kraków (54%). Warszawa plasuje się na drugim miejscu (56%).

Biuro przyjazne pracownikowi

Współczesne biuro powinno być platformą do współpracy, dzielenia się pomysłami, a także miejscem zapewniającym przestrzeń do rozwoju zawodowego. To przekonanie jest powszechne w wielu branżach i jest uważane za istotny element kultury biznesowej.

„Zgodnie z naszymi obserwacjami modelu pracy hybrydowej przy biurku spędzamy średnio od 1 do 3 godz. (to także jest skorelowane z tym jak często pracujemy stacjonarnie), dlatego w biurach muszą powstawać przestrzenie do współpracy, odpowiadające konkretnym potrzebom danej organizacji. Obecnie pracownicy wracają chętniej do biura w przypadku, kiedy ich biuro jest na tyle funkcjonalne, że pomaga im to w codziennej pracy, nie ogranicza ich i nie powoduje dodatkowych problemów w codziennej pracy. Przestrzeń powinna być więc dopasowana do potrzeb użytkowników końcowych, dlatego też nurt Human-Centered Design zagościł na dobre w podejściu do planowania zagospodarowania miejsca pracy. Mówimy o stworzeniu takiej przestrzeni, aby pracownik czuł się dobrze i rozumiał dlaczego z biura warto korzystać i postrzegał je jako benefit, a nie karę. Pracodawcy zauważają, że bardzo ważne jest dbanie o ich dobrostan, chociażby poprzez udostępnianie pokojów do masażu czy micro pokoje gimnastyczne, a także wypełnienie przestrzeni naturalnymi elementami, w tym roślinnością.” – dodaje Jakub Zieliński

Author

  • JLL

    JLL (NYSE: JLL) jest wiodącą firmą świadczącą usługi profesjonalne, specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami i inwestycjami. JLL kształtuje przyszłość nieruchomości dla lepszego świata poprzez wykorzystanie najbardziej zaawansowanej technologii do tworzenia najlepszych możliwości, niesamowitych przestrzeni i zrównoważonych rozwiązań w zakresie nieruchomości dla naszych klientów, pracowników i społeczności. JLL to firma z listy Fortune 500 z rocznymi przychodami w wysokości 19,4 mld dolarów, prowadząca działalność w ponad 80 krajach i zatrudniająca na całym świecie ponad 102 000 pracowników według stanu na 30 czerwca 2022 r. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym Jones Lang LaSalle Incorporated.