Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną dla Elemental Strategic Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, spółkę z Grupy Elemental, w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements Inc. z siedzibą w Westborough, Massachusetts.

Nasze wsparcie obejmowało w szczególności przygotowanie i negocjacje umowy joint-venture, dokumentacji wykonawczej oraz wsparcie przy podpisaniu transakcji. Zamknięcie transakcji uzależnione jest od wydania przez Prezesa UOKiK zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.

Przedmiotem działalności wspólnego przedsiębiorcy będzie budowa i zarządzanie zakładami: (i) recyklingu baterii litowo-jonowych i odpadu produkcyjnego z fabryk baterii, (ii) ekstrakcji metali z czarnej masy uzyskanej w wyniku recyklingu  baterii litowo-jonowych i odpadu produkcyjnego z fabryk baterii – w Polsce i innych krajach Europy.

Elemental Strategic Metals sp. z o.o., która należy do Grupy Kapitałowej Elemental Holding, prowadzi działalność polegającą na opracowywaniu i wdrażaniu technologii w zakresie przetwórstwa, odzysku i rafinacji strategicznych metali przemysłowych i metali szlachetnych, a także aplikacji metali strategicznych i szlachetnych w nowych dziedzinach przemysłu w szczególności w obszarze elektromobilności i produkcji ogniw.

Ascend Elements Inc. prowadzi działalność głownie na terenie USA polegającą na produkcji materiałów bateryjnych w postaci prekursorów do produkcji katody oraz katod do baterii litowo-jonowych przy zastosowaniu własnej technologii. Surowcem do wytworzenia wspomnianych produktów są zużyte baterie litowo-jonowe i odpad produkcyjny z fabryk baterii poddawany recyklingowi.  W efekcie Ascend Elements zapewnia zrównoważone rozwiązanie w łańcuchu dostaw katod akumulatorowych w obiegu zamkniętym.

Transakcję prowadzili Karol Sokół, partner, adwokat oraz Michał Osowski, managing associate, radca prawny, z udziałem Macieja Kiragi, senior associate, adwokata oraz Zuzanny Sójki, junior associate.
W aspektach podatkowych doradzali Michał Brągiel, starszy prawnik, adwokat, wraz ze wsparciem Inardy Bielińskiej, of counsel, radca prawny.

Author