British Council, organizacja reprezentująca Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej, opublikowała dziś, 18 kwietnia, raport – Future of English: Global Perspectives.

Głównymi wnioskami płynącymi z publikacji jest to, iż język angielski pozostanie najczęściej używanym językiem na świecie, a pozycja nauczycieli i nauczycielek języka nie zostanie osłabiona, nawet przez postępującą automatyzację i rozwój sztucznej inteligencji.

Future of English: Global Perspectives to pierwsza publikacja przygotowana w ramach programu badań, rozpoczętego przez British Council w 2020 roku. Future of English prezentuje trendy napędzające używanie angielskiego jako języka globalnego i dostarcza konkretne dane, które będą mogły być wykorzystane przez decydentów, pedagogów, badaczy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką języka angielskiego.

Kluczowe wnioski płynące z badania:

  • Angielski to najczęściej używany język na świecie. Przynajmniej przez najbliższą dekadę utrzyma on swoją wiodącą rolę w komunikacji globalnej.
  • Istnieje silny związek między chęcią nauki języka angielskiego a zapotrzebowaniem na nauczycieli i nauczycielki. Nowe technologie nie zniwelują zapotrzebowania na nauczycieli języka angielskiego.
  • Sektor prywatny może wypełnić luki w ofercie kształcenia językowego w sektorze publicznym i może zwiększyć możliwości nauki języka dla młodych ludzi. Mimo tego, przez jakość zróżnicowania oferty sektora prywatnego, w raporcie zalecane jest wdrożenie współpracy między prywatnymi i publicznymi podmiotami oferującymi naukę języka angielskiego.
  • Decydenci polityczni powinni dokonywać regularnych weryfikacji sposobu sprawdzania znajomości języka angielskiego, aby upewnić się, że praktyki oceny są odpowiednie dla aktualnych potrzeb związanych ze studiami, pracą i komunikacją w życiu codziennym.
  • Technologia może poprawić dostępność do nauki języka angielskiego. W raporcie zauważono jednak, że może to jednocześnie pogłębiać dysproporcję między osobami mającymi dostęp do technologii oraz tymi, które go nie mają.
  • W raporcie zauważono, że następuje stopniowe odejście od ideału płynności posługiwania się językiem ojczystym na rzecz bardziej stosowanego i kontekstowego podejścia do biegłości językowej. Ten trend zaobserwowano przede wszystkim w przemyśle.

Mark Walker, dyrektor English & Exams w British Council, powiedział:

,,W British Council nauczanie języka angielskiego i uczenie się stanowią rdzeń naszej pracy. Wspieramy siłę angielskiego, aby przełamywać bariery i pomagać milionom osób uczących się języka angielskiego rozwijać swoje umiejętności i budować sieć kontaktów międzynarodowych.”

British Council wspiera 100 milionów osób uczących się języka angielskiego na całym świecie za pomocą zasobów internetowych i dociera do ponad czterech milionów edukatorów, edukatorek, nauczycieli i nauczycielek języka angielskiego na całym świecie, tworząc tym samym największą na świecie globalną sieć osób nauczających języka angielskiego. British Council współpracuje również bezpośrednio z liderami i liderkami w obszarze edukacji oraz nauczycielami i nauczycielkami języka angielskiego w celu podniesienia standardów nauczania angielskiego w systemach edukacyjnych.

Metodologia

Od czerwca do grudnia 2021 roku odbyła się seria spotkań z udziałem 92 decydentów i ekspertów z 49 krajów. Wyniki dyskusji przeprowadzonych w tej grupie zostały skonsolidowane z danymi zebranymi podczas badań wtórnych i ankiet.

Autorami raportu Future of English są: Mina Patel (British Council), Mike Solly (British Council), i Steve Copeland (British Council), a redakcję przygotowali profesor Barry O’Sullivan (British Council) i profesor Yan Jin (School of Foreign Languages, Shanghai Jiao Tong University oraz członek British Council’s Assessments Advisory Board).

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub chcą przeczytać pełen raport, proszę o kontakt anna.urbanek@britishcouncil.org

Author

  • British Council

    British Council jest organizacją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Budujemy połączenia, zrozumienie i zaufanie między osobami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii i krajach na całym świecie. Działamy w dziedzinach sztuki, kultury, edukacji i nauczania języka angielskiego. Pracujemy z ludźmi w ponad 200 krajach i terytoriach, a stacjonarnie znajdujemy się w ponad 100 krajach. W latach 2021-2022 dotarliśmy do 650 milionów ludzi.