Byliśmy wyłącznym partnerem prawnym Modelu wdrożenia chmury obliczeniowej opracowanego we współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Model to przeznaczony specjalnie dla sektora funduszy inwestycyjnych zbiór zasad oraz praktyczny przewodnik dla projektów i polityk związanych z chmurą. Wyjaśnia, w jaki sposób powinny być wdrażane wymogi regulacyjne oraz zawiera liczne gotowe narzędzia wspierające, takie jak matrycę klasyfikacji informacji.

Naszym celem było wsparcie transformacji cyfrowej funduszy inwestycyjnych, które ze względu na surowe wymogi prawne i specyfikę branży są uznawane za wysoce wrażliwe i wymagające szczególnej uwagi.

Dzięki Modelowi fundusze te mogą dziś skuteczniej i bardziej efektywnie wdrażać usługi chmurowe i robić to w jednolitym, wspólnym dla wszystkich, zrozumiałym i dostępnym kosztowo standardzie. I gwarantować swoim klientom najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj tutaj ? https://www.kochanski.pl/chmura-dla-funduszy-tylko-z-kochanski-partners/

Author