Na powrót dynamicznego tempa rozwoju polskiego rynku nowoczesnych usług dla biznesu najprawdopodobniej trzeba będzie dłużej poczekać. Jak wynika z Raportu płacowego Hays dla sektora centrów usług dla biznesu (BSS), mimo że w 2024 rekrutować planuje 83 proc. firm z branży, to odsetek ten jest niższy od ubiegłorocznego o 8 pkt proc. Wciąż jednak większość z nich spodziewa się trudności. Wyzwaniem będzie bowiem pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników posiadających wiedzę ekspercką oraz wysokospecjalistyczne kompetencje. Te bowiem są najcenniejsze w obliczu postępującej profesjonalizacji polskiej branży BSS.

W minionym roku rekrutacji w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (Business Services Sector, BSS) było mniej niż w latach 2021-2022. Jednak jak zauważają eksperci Hays, wyhamowanie jest zrozumiałe w kontekście wręcz bezprecedensowego ożywienia rekrutacyjnego w okresie post-pandemicznym. Nie zmienia to jednak faktu, że Polski sektor BSS jest w dobrej kondycji i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec pogorszeniu. Mimo że wiele firm z branży w ostatnim czasie przyglądało się bliżej swojej strategii, aby znaleźć usprawnienia i wyeliminować straty, to rok 2024 może przynieść nowe otwarcie.

Rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu rzadziej będzie przejawiał się tworzeniem nowych centrów, natomiast częściej rozbudową jednostek już działających na polskim rynku. Będą one poszerzać zakres realizowanych procesów lub przejmować kluczowe zadania od innych centrów. Polska przez inwestorów postrzegana jest bowiem jako zaufany partner do zadań specjalnych. Dzięki bogatemu portfolio projektów oraz dostępności wykształconych i uzdolnionych językowo pracowników, nasz rynek wciąż wzmacnia swoją renomę atrakcyjnej lokalizacji dla usług wysokospecjalistycznych – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz, CEE Executive Director – Enterprise Solutions w Hays.

Rekrutacji będzie mniej niż przed rokiem, lecz firmy wciąż oczekują wyzwań

Jak pokazują wyniki badania opisanego na łamach Raportu płacowego Hays 2024 dla rynku nowoczesnych usług dla biznesu, ten rok będzie czasem dalszego rozwoju. Należy jednak podkreślić, że tempo wzrostu nie będzie równie imponujące, co w okresie post-pandemicznym. Chociaż rekrutować planuje 83 proc. firm z branży, to jest to wynik o 8 pkt proc. niższy od ubiegłorocznego.

Wciąż większość pracodawców (56 proc.) oczekuje, że pozyskanie pracowników będzie przysparzało wyzwań. Przy czym rekordowo dużo, bo aż 32 proc. ankietowanych firm, nie potrafi jednoznacznie określić, czy rekrutacje w branży BSS będą wiązały się z trudnościami.

Pracodawcy z sektora usług dla biznesu mierzą się zatem z niepewnością. Z uwagą obserwują rozwój sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, podejmując decyzje kadrowe w oparciu o najbardziej aktualne prognozy. Wiele podmiotów z branży oczekuje zatem, że w roku 2024 będzie prowadzić rekrutacje, natomiast ostateczna skala ich aktywności na rynku pracy lub wyzwań związanych z zabezpieczeniem w organizacjach niezbędnych kompetencji, jest dla nich trudna do oszacowania. Wiele z planowanych rekrutacji będzie również dotyczyła wypełnienia wakatów powstałych w wyniku rotacji pracowników. Nie zawsze będą one równoznaczne ze zwiększaniem zatrudnienia.

Planowany wzrost płac

Wysoka inflacja przełożyła się na podwyżki wynagrodzeń oferowanych pracownikom centrów usług dla biznesu. W minionym roku wzrost płac odnotowało aż 86 proc. pracodawców biorących udział w badaniu Hays, natomiast podwyżki najczęściej nie przekraczały poziomu 10 proc. Plany na rok 2024 rysują się nieco mniej ambitnie, ponieważ zwiększyć wynagrodzenia planuje 84 proc. firm.

Należy oczekiwać, że podwyżki będą rzadsze i bardziej umiarkowane. Jest to podyktowane faktem, że w wyniku zmian gospodarczych firmy uważniej przyglądają się kosztom, koncentrując się na zwiększaniu efektywności i produktywności pracy. Organizacje chcą się upewnić, że w pełni wykorzystują potencjał swoich zespołów i zasobów, oraz szczególnie doceniać tych najbardziej utalentowanych, którzy dają z siebie jak najwięcej – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz.

 

Author

  • Hays Poland

    Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego należącą do międzynarodowej grupy Hays plc, która jest największą na świecie firmą zajmującą się rekrutacją specjalistyczną. Działając na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, Hays posiada 254 biura. Łącznie pracuje w nich 12.100 ekspertów w 20 specjalizacjach. W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Świadczymy dopasowane do wymagań klienta usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej pozyskując najlepszych kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. Portfolio naszych usług obejmuje ponadto Executive Search, Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing rekrutacyjny.