Szeroki zakres odpowiedzialności i zadań czy mierzenie się z trudnymi sytuacjami na porządku dziennym sprawiają, że rozwój Mistrzów wymaga przemyślanego podejścia – skupionego wokół działań maksymalnie praktycznych, blisko ich zawodowej rzeczywistości i nieingerujących zbytnio w rytm dnia. Stawiając sobie te założenia za cel, dla jednego z Klientów reprezentujących branżę usług publicznych, zaprojektowaliśmy kompleksowy, trwający niemal 3 lata program rozwoju Mistrzów, obejmujący trzy przestrzenie: salę szkoleniową, przestrzeń wirtualną i miejsce pracy.


Wyzwanie

Wsparcie Mistrzów reprezentujących kilka różnych działów w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju i doskonaleniu ich sposobu działania. Kluczowym wyzwaniem było z jednej strony uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb uczestników, a z drugiej – zintegrowanie ich wokół wspólnych problemów i wyzwań, z jakimi mierzy się każdy Mistrz niezależnie od umiejscowienia w strukturze organizacji. Dobrym materiałem do opracowania zakresu merytorycznego projektu były wyniki oceny 360 stopni i zidentyfikowane grupowe luki kompetencyjne.

Kontekst

Kompetencje stanowiące przedmiot projektu były spójne z profilem kompetencyjnym Mistrza, obowiązującym w organizacji. Idea, jaka przyświecała nam na etapie tworzenia koncepcji, było ubranie ich w zróżnicowane, angażujące działania, które pomogą realizować cele zarówno na poziomie indywidualnym (poszczególnych Mistrzów), jak i grupowym. Ważne było również uwzględnienie mechanizmów pozwalających na dzielenie się dobrymi praktykami i wzmacniających współpracę pomiędzy uczestnikami projektu. W efekcie zdecydowaliśmy o realizacji działań rozwojowych w trzech uzupełniających się przestrzeniach. Aktywności na sali szkoleniowej (szkolenia, treningi) zostały wzbogacone o aktywności prowadzone w przestrzeni online (platforma e-learningowa, grywalizacja) oraz w miejscu pracy (spotkania indywidualne, warsztaty).

Wsparcie PROFES

Projekt został podzielony na trzy etapy, a każdy z nich skupiał się wokół wybranych kompetencji przewodnich. Pierwszy etap poświęcono na rozwój „komunikacji” i „orientacji na rezultat”.  Rozpoczęto od spotkania otwierającego projekt, w ramach którego Mistrzowie i ich przełożeni zapoznali się z założeniami projektu. Następnie Uczestnicy brali udział w szeregu działań rozwojowych, w tym: szkoleniach, warsztatach rutyn kierowniczych, treningach sytuacyjnych, coachingach indywidualnych i aktywnościach realizowanych na dedykowanej platformie e-learningowej. Najważniejszym efektem pierwszego etapu projektu było ujednolicenie i opracowanie rutyn kierowniczych w oparciu o sprecyzowane KPI. Te rutyny, które wiązały się z interakcją z pracownikami były przedmiotem treningu, który wsparł ich wdrożenie.


Na etapie drugim skupiono się na rozwoju kompetencji „przywództwo” i „odpowiedzialność”. Mistrzowie wzięli udział m.in. w warsztatach standardów, szkoleniach, grupach moderacyjnych wspierających dzielenie się dobrymi praktykami czy treningach sytuacyjnych. Podobnie jak w poprzednim etapie, również i na tym Uczestnicy brali udział w grywalizacji realizowanej na platformie e-learningowej. Obok quizów i punktowanych zadań, mogli oni również skorzystać z bazy wirtualnych pigułek wiedzy i szkoleń e-learningowych.

Trzeci etap poświęcono rozwijaniu kompetencji „współpraca”, „rozwijanie zespołu” i „rozwiązywanie problemów. Oprócz licznych warsztatów i treningów standardów, Mistrzowie wzięli również udział w badaniu Extended Disc – analizie behawioralnej, która pozwoliła im na poznanie swojego naturalnego stylu komunikacji, talentów i predyspozycji.

Pomimo dużej intensywności, dobór zróżnicowanych form rozwojowych pozwolił na dopasowanie projektu do specyfiki pracy Mistrzów. Co równie ważne, na każdym jego etapie uwzględniono aktywny udział przełożonych, którzy śledzili aktywności Mistrzów i wspierali ich na drodze rozwoju. Ścisła współpraca z HR oraz przełożonymi umożliwiła nam planować działania jak najbardziej praktyczne.

Rezultaty

»    Realizacja Indywidualnych Planów Rozwoju Mistrzów
»    Analiza naturalnych stylów zachowania Mistrzów i identyfikacja dalszych kierunków rozwoju
»    Wzmocnienie pozycji Mistrzów w organizacji jako „pełnoprawnych” Menedżerów
»    Ujednolicenie i opracowanie rutyn kierowniczych Mistrzów
»    Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy różnymi działami organizacji
»    Wzmocnienie poczucia zespołowości i jakości współpracy

Kluczowa wartość

„Mistrzowie stwierdzili, że dzięki projektowi stali się prawdziwymi menedżerami. Kluczowe w tym projekcie, trwającym 3 lata (z przerwą na pandemię) było planowanie działań w trybie agile. Dzięki temu na bieżąco, etap po etapie, mogliśmy reagować na bieżące sytuacje, uwzględniać pojawiające się ryzyka, ewolucję potrzeb Mistrzów. Różnorodność form rozwojowych, praktyczny charakter zajęć oraz osadzenie w specyfice ich pracy miały dużą wartość, docenioną przez uczestników.”
Maryla Korczyńska, Konsultant Zarządzająca PROFES

Publication details

Price: free

Author