1 lipca 2023 r. na obszarze Polski zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – tak wynika z opublikowanego niedawno przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia. Stan zagrożenia epidemicznego został w Polsce wprowadzony w maju 2022 r. i zastąpił stan epidemii, który obowiązywał od marca 2020 r. 
Podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego zostało wprowadzonych wiele szczególnych rozwiązań prawno-podatkowych na mocy specustawy COVID. Część z nich przestała obowiązywać w maju ubiegłego roku po zniesieniu stanu epidemii. Pozostałe przestaną obowiązywać w dniu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub niedługo po jego odwołaniu.
Najważniejsze skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego:
  • Podatnicy będą mieli obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji.
  • Powróci obowiązek raportowania schematów podatkowych innych niż transgraniczne (tzw. schematów krajowych).
  • Podatnicy będą mieli 7 dni zamiast 14 dni na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy podatników VAT.
  • Czas na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego ponownie wyniesie 3 miesiące.
  • W decyzjach w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej będzie na nowo naliczana opłata prolongacyjna.
  • Przestaną obowiązywać preferencje w zakresie cen transferowych dotyczące zwolnienia z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty oraz wyłączenia warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany dla zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – w przypadku jeżeli obroty podmiotu spadły o co najmniej 50% w stosunku do roku poprzedniego. Preferencje mogą być stosowane do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo za rok podatkowy, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego.
  • Kary umowne oraz odszkodowania zapłacone z tytułu: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.