W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku w Polsce zarejestrowano 350 tys. nowych samochodów osobowych – o 10,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Lepsze wyniki sprzedaży odnotowano również w segmencie samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów oraz motocykli. Szczególnie widoczny jest dynamiczny wzrost sprzedaży samochodów osobowych z napędami alternatywnymi, których w okresie od stycznia do września br. w Polsce sprzedano 154 tys., co oznacza wzrost o blisko 30% r/r.

Fabryki motoryzacyjne w Polsce również odnotowały lepsze wyniki pod względem liczby wyprodukowanych pojazdów. Liczba wyprodukowanych w Polsce pojazdów w trzech kwartałach br. wyniosła ogółem 451 tys. pojazdów – o 34,6% więcej niż w poprzednim roku.

Po trzech kwartałach 2023 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce wyniosła 350 tys. pojazdów i jest o 10,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Klienci instytucjonalni, do końca września br. zarejestrowali 254 tys. pojazdów (wzrost o 13,6% r/r). W przypadku klientów indywidualnych, w omawianym okresie, zarejestrowano 96,6 tys. samochodów, o 3,4% więcej niż w ciągu trzech kwartałów 2022 roku.

W analizowanym okresie producenci samochodów osobowych marek popularnych sprzedali w Polsce 265 tys. pojazdów, co oznacza wzrost sprzedaży o 8%. Z kolei w segmencie aut osobowych marek premium+ odnotowano znacznie większy wzrost wynoszący 19,4%. Po trzech kwartałach 2023 roku zarejestrowano 85,6 tys. pojazdów z tego segmentu.

Po wynikach trzeciego kwartału widać już, że ten rok będzie lepszy od zeszłego w prawie wszystkich kategoriach pojazdów. Warto podkreślić, że o ile cały segment samochodów osobowych urósł o nieco ponad 10 proc., o tyle w segmencie premium+ wzrosty były dwa razy większe. Jednym z powodów jest prawie 14 proc. wzrost zakupów do firm, a w przeważającej większości tam właśnie najczęściej trafiają samochody marek premium+. Kolejnym powodem jest fakt, że pomimo obaw – gospodarka rośnie, co przekłada się na wymianę samochodów przez szefów firm, a również nie sposób nie zauważyć, że segment premium+ jest segmentem najmniej wrażliwym na ewentualne wahania rynkowe. Warto jeszcze dodać, że właśnie do firm trafia spora część samochodów zeroemisyjnych, bo wykazują one rosnącą odpowiedzialność ekologiczną i chętniej kupują pojazdy z „górnej półki” – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wzrost sprzedaży samochodów z napędami alternatywnymi

W segmencie samochodów osobowych napędzanych alternatywnie odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży o 28% r/r z wynikiem 154 tys. sztuk w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku. Niezmiennie przeważającą większość rynku stanowiły hybrydy, których zarejestrowano 26,6% więcej r/r (132,3 tys. sztuk), jednak największy wzrost liczby nowych rejestracji zanotowały samochody elektryczne – o 54% r/r/.

Samochody osobowe z napędami alternatywnymi ciągle zdobywają coraz większy udział w rynku. W trzech kwartałach br. zarejestrowano w Polsce 154 tys. sztuk tego typu pojazdów. Hybrydy nadal dominują na rynku, stanowiąc 86% zarejestrowanych pojazdów napędzanych alternatywnie, co przełożyło się na 132,3 tys. rejestracji w ciągu dziewięciu miesięcy 2023 roku. Jednak największy wzrost procentowy sprzedaży dotyczy samochodów elektrycznych, których zarejestrowano 54% więcej (12,2 tys.) niż w  trzech kwartałach 2022 roku. Duża dynamika sprzedaży nowych pojazdów zasilanych alternatywnie jest zauważalna od początku roku zarówno wśród klientów indywidualnych (+25% r/r) jak i instytucjonalnych (+29,1% r/r) – mówi Mirosław Michna, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce.

Rośnie sprzedaż samochodów ciężarowych, autobusów oraz motocykli

Na rynku samochodów ciężarowych liczba rejestracji w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wzrosła o 11% r/r i wyniosła ponad 26,5 tys. szt. Z kolei o 48% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła liczba rejestracji nowych autobusów. W ciągu 9-ciu miesięcy bieżącego roku zarejestrowano w Polsce 1214 pojazdów tego typu.

Rynek motocykli również odnotował lepszy wynik w pierwszych trzech kwartałach br., kiedy Polacy zarejestrowali 24 tys. motocykli, co stanowi wzrost o 14,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Największym wzrostem zainteresowaniem cieszyły się motocykle typu Sport Tourer (+72% r/r) i Tourist (+30% r/r).

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce wzrosła o 34,6%

Od stycznia do września 2023 roku wyprodukowano w Polsce o 34,6% więcej pojazdów samochodowych niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost odnotowano w każdej z kategorii, największy w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych (+48,5%), zaś najmniejszy w segmencie autobusów (+4,4% r/r).

 

Author

  • KPMG

    KPMG w Polsce od ponad 30 lat świadczy kompleksowe usługi doradczo-audytorskie, wspierając przedsiębiorstwa i instytucje ze wszystkich sektorów gospodarki. Poprawa wyników biznesowych, tworzenie nowych szans poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem i obszarem compliance, a także tworzenie strategii i zwiększanie wartości stanowią podstawę naszych działań dla wiodących organizacji na rynku. Bazujemy na zaawansowanych technologiach i pomagamy firmom na każdym etapie ich cyfrowej transformacji. Rozwiązując najbardziej złożone problemy biznesowe napędzamy pozytywne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zmiany – u naszych Klientów, pracowników, jak i w całym społeczeństwie.KPMG w Polsce w 7 biurach zatrudnia ponad 2100 wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i interdyscyplinarne doświadczenie stanowią realną wartość dla naszych Klientów.