Media partner
REJESTRACJA

Organizator

Grant Thornton
British Polish Chamber of Commerce

Lokalizacja

Online
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

Data

05 kwietnia 2023
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:00

Koszt

Darmowy

Media partner Podatek od przerzuconych dochodów w 2022 i 2023 r.

W rozliczeniu CIT za 2022 r. należy zweryfikować po raz pierwszy obowiązki związane z podatkiem od przerzuconych dochodów płaconym przez polskich podatników. Choć za przerzucone dochody podlegające opodatkowaniu mogą zostać uznane przede wszystkim koszty poniesione na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego, to opodatkowaniu mogą podlegać także transakcje krajowe. Ryzyko opodatkowania pojawia się przede wszystkim w przypadku płatności na rzecz spółek spoza Unii Europejskiej, a także spółek holdingowych z Unii Europejskiej.

Do kogo: do polskich spółek, które ponoszą koszty z tytułu zakupu usług, licencji, odsetek na rzecz podmiotów z Grupy.

Agenda:

  1. Kto może zapłacić podatek od przerzuconych dochodów?
  2. Jakie koszty podlegają opodatkowaniu?
  3. Jak wykluczyć podleganie podatkowi od przerzuconych dochodów?
  4. Zmiany od 2023 r.