Media partner
REJESTRACJA

Organiser

Grant Thornton
British Polish Chamber of Commerce
Email
portal@bpcc.org.pl

Location

Online

This event is online.

Category

Upcoming events

No event found!
Load More

Date

05 April 2023
Expired!

Time

10:00 - 11:00

Cost

Free

Media partner Podatek od przerzuconych dochodów w 2022 i 2023 r.

W rozliczeniu CIT za 2022 r. należy zweryfikować po raz pierwszy obowiązki związane z podatkiem od przerzuconych dochodów płaconym przez polskich podatników. Choć za przerzucone dochody podlegające opodatkowaniu mogą zostać uznane przede wszystkim koszty poniesione na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego, to opodatkowaniu mogą podlegać także transakcje krajowe. Ryzyko opodatkowania pojawia się przede wszystkim w przypadku płatności na rzecz spółek spoza Unii Europejskiej, a także spółek holdingowych z Unii Europejskiej.

Do kogo: do polskich spółek, które ponoszą koszty z tytułu zakupu usług, licencji, odsetek na rzecz podmiotów z Grupy.

Agenda:

  1. Kto może zapłacić podatek od przerzuconych dochodów?
  2. Jakie koszty podlegają opodatkowaniu?
  3. Jak wykluczyć podleganie podatkowi od przerzuconych dochodów?
  4. Zmiany od 2023 r.