Prawo
REJESTRACJA

Organizator

Hogan Lovells

Lokalizacja

Hogan Lovells
plac Trzech Krzyży 10/14, Warsaw, Poland
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

kwiecień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

13 marca 2024
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:30

Koszt

Darmowy

Prawo Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi nowoczesnych narzędzi, organy podatkowe wykazują się coraz większą skutecznością przy weryfikacji rozliczeń podatników. W konsekwencji istotnie zwiększa się wartość wpływów z kontroli po stronie fiskusa.

Odpowiednie przygotowanie do kontroli, jak również właściwa komunikacja z organami podatkowymi to elementy, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów podmiotów gospodarczych. Skutki kontroli podatkowych  mogą okazać się również istotne dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwa oraz osób zajmujących się rozliczaniem podatków. Wynikiem kontroli, oprócz wykazania zaległości podatkowej i zobowiązania przedsiębiorcy do jej zapłaty, wraz z odsetkami, może być również zainicjowanie postępowań w ramach których odpowiedzialność ponosić będą ww. osoby fizyczne, które przyczyniły się do powstania tych zaległości.

Jak zatem przygotować się do kontroli? Czy przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur na wypadek kontroli jest konieczne? Czy nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych muszą skutkować karną lub karnoskarbową odpowiedzialnością członków zarządu i menadżerów?

1. Trendy w kontrolach podatkowych
-Najczęściej kontrolowane obszary
-Nowe narzędzia wykorzystywane w kontrolach

2. Przebieg kontroli
-Rodzaje kontroli
-Co może kontrolujący
-Działania podatnika w trakcie kontroli

3. Postępowania podatkowe i decyzje
-Rozstrzygnięcia w postępowaniach
-Środki odwoławcze i zabezpieczające
-Praktyka organów
-Działania podatnika