Publikacje

Brexit: Polski parlament uchwalił przepisy regulujące wygaszanie polis wystawionych przez ubezpieczycieli z Wielkiej Brytanii

19 lutego 2021 r. Senat przyjął projekt Ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), który... Read more.