Media partner
Rejestracja

Organizator

Rödl & Partner

Lokalizacja

Online
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

Data

05 grudnia 2022
Zakończone!

Czas

10:30 - 11:15

Koszt

Darmowy

Media partner OZE – kluczowe zmiany dla wytwórców

W ostatnim czasie mamy do czynienia z bezprecedensowymi interwencjami w rynek energii elektrycznej, które wpływają na zmianę sytuacji wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Z jednej strony, zarówno Komisja Europejska jak i rząd, zamierzają nałożyć na wytwórców dodatkowe obciążenia finansowe, ograniczając zyski ze sprzedaży energii, z drugiej strony, coraz częściej uświadamiamy sobie, że odnawialne źródła energii stanowią fundament niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Na horyzoncie widzimy zmiany, które mogą ułatwić rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Podczas webinarium eksperci Rödl & Partner przedstawią najnowsze zmiany prawa w tym obszarze, prezentując uczestnikom ryzyka oraz szanse związane z funkcjonowaniem źródeł odnawialnych w nowej rzeczywistości prawnej.

AGENDA:
– Jakie dodatkowe opłaty obciążać będą wytwórców energii odnawialnej?
– Przesłanki zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat dodatkowych z tytułu sprzedaży energii odnawialnej.
– Przepisy unijne a zyski ze sprzedaży energii odnawialnej.
– Zmiany prawa pozytywnie wpływające na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.
– Potencjalne zagrożenia legislacyjne dla energetyki odnawialnej w 2023 r.

PRELEGENCI
Jakub Plebański, Rödl & Partner
Piotr Mrowiec, Rödl & Partner
Jakub Wajs, Rödl & Partner