Law
REJESTRACJA

Organiser

Rödl & Partner

Location

Online

This event is online.

Category

Upcoming events

April 2024
No event found!
Load More

Date

21 March 2024
Expired!

Time

10:00 - 11:00

Cost

Free

Law Równość i przejrzystość wynagrodzeń – jakie wyzwania czekają na pracodawców w Unii Europejskiej?

 

Zapraszamy na webinar dotyczący równości i przejrzystości wynagrodzeń. 

Nasze ekspertki, Katarzyna Kołodziej i Katarzyna Brzozowska, przybliżą główne założenia dyrektywy 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Omówią zagadnienia takie jak likwidacja luki płacowej ze względu na płeć, przejrzystość wynagrodzeń oraz inne obowiązki pracodawców związane z implementacją przedmiotowej dyrektywy. Przedstawione zostaną prawa pracowników, a także konsekwencje naruszenia zasady równości wynagrodzeń przez pracodawców.

Agenda:
1. Transparentność wynagrodzeń – prawo polskie na tle europejskim.
2. Główne założenia dyrektywy 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie równości i przejrzystości wynagrodzeń.
3. Przejrzystość wynagrodzeń na etapie rekrutacji.
4. Sprawozdawczość w zakresie luki płacowej ze względu na płeć i inne obowiązki pracodawców.
5. Prawo pracownika do odszkodowania i aspekty procesowe.
6. Sankcje dla pracodawców w przypadku naruszeń zasady równości wynagrodzeń.