Law
REJESTRACJA

Organiser

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
DZP

Location

Online

This event is online.

Category

Upcoming events

No event found!
Load More

Date

21 May 2024
Expired!

Time

10:00 - 11:30

Cost

Free

Law Prawo karne a ochrona środowiska

 

Czego dowiedzą się Państwo podczas spotkania?

Rok 2024 zapowiada kolejne zmiany legislacyjne zmierzające do zaostrzenia przepisów karnośrodowiskowych. Już w drugiej połowie 2022 roku polski prawodawca wprowadził znaczne zwiększenie surowości kar grożących za przestępstwa popełnione przeciwko środowisku, modyfikując również model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w przypadku przestępstw przeciwko środowisku przy jednoczesnym zwiększeniu dopuszczalnych kar pieniężnych. Kolejny krok zmierzający do szczelniejszej ochrony środowiska poczyniono na gruncie unijnym – w dniu 26 marca 2024 roku Rada UE przyjęła dyrektywę o ochronie środowiska poprzez prawo karne, która zastąpi wcześniejsze regulacje z 2008 roku. Nowe przepisy nie tylko wprowadzają rozszerzenie wykazu przestępstw środowiskowych, ale również, obok odpowiedzialności karnej osób fizycznych, przewidują dotkliwe sankcje finansowe – sięgające nawet 40 mln euro – w przypadku firm. O przepisach na styku prawa karnego i prawa ochrony środowiska, tych już przyjętych i tych planowanych, opowiemy na naszym webinarium.

Spotkanie poprowadzi dla Państwa:

Daniel Chojnacki

Partner z zespołu prawa ochrony środowiska w DZP |

Daniel jest ekspertem z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych wymagań eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów, włączając przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i sektor gospodarki odpadami. Współautor książki “Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym” (C.H. Beck), która w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą Prawo wodne instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne.

The event is finished.