Media partner
REJESTRACJA

Organiser

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Location

Centrum Konferencyjne LSSE
Rycerska 24, Legnica, Poland
Category

Weather

Sunny
Sunny
31 °C
Wind: 6 KPH
Humidity: 30 %
Feels like: 30 °C

Date

26 January 2023
Expired!

Time

09:00 - 14:30

Cost

Free

Media partner Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce

Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska otworzyła szeroko drzwi dla osób szukających schronienia przed rosyjską inwazją. Część z nich powróciła do kraju, inni wyjechali dalej, a niektórzy planują pozostać w Polsce na dłużej, traktując nasz kraj jako miejsce do życia i prowadzenia biznesu.

Podczas dyskusji z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, a także środowiska biznesowego z Polski i Ukrainy, pragniemy zbadać stan obecny i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości wśród przebywających na Dolnym Śląsku obywateli Ukrainy, zdefiniować ich potrzeby, omówić atrakcyjność gospodarczą regionu, a także przeanalizować bieżące i przyszłe perspektywy biznesowe dla polskich przedsiębiorstw w kontekście odbudowy Ukrainy.

 

Hourly Schedule

PROGRAM

9.00 - 9.30
POWITALNA KAWA
9.30 - 10.00
OTWARCIE KONFERENCJI. POWITANIE GOŚCI
Przemysław Bożek, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Tokar Yurii, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu
10.00 - 11.00
BLOK I. Widzimy, doceniamy, wspieramy. Działania systemowe samorządów na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów Moderator: Olga Chrebor, Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego (tbc)
Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski (tbc)
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego (tbc)
Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy
Adam Babuśka, Starosta Powiatu Legnickiego, Przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego
Andrzej Pyrz, Wójt Gminy Chojnów
11.00 - 12.00
BLOK II. Oczami biznesu Moderator: Anna Slatova, Dyrektor Przedstawicielstwa PUIG w Poznaniu, Ekspertka kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”
BLOK II. Oczami biznesu
Moderator: Anna Slatova, Dyrektor Przedstawicielstwa PUIG w Poznaniu, Ekspertka
kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”
12.00 - 12.30
PRZERWA KAWOWA
12.30 - 13.30
BLOK III. Synergia dla lepszego zarządzania migracją Moderator: Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Migracja i przedsiębiorczość ukraińska na Dolnym Śląsku – Yurii Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we
Wrocławiu
Współpraca i kooperacja z firmami ukraińskimi. Praktyczne instrumenty wsparcia – Marcin Jednorał,
Prezes Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
Wyzwania migracyjne: nowoczesne rozwiązania i tendencje – przedstawiciel Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (tbc)
Cudzoziemcy na polskim rynku pracy – aktualne i planowane działania Urzędu Pracy – Otylia TułaczKostrzycka, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
13.30 - 14.30
LUNCH I NETWORKING
X