Publications

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – elementem powszechnie obowiązującego prawa

Na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego tzw. przepisami COVID pisaliśmy w publikacji z dnia 5 stycznia 2021 roku... Read more.