Law

Location

Online

This event is online.

Category

Upcoming events

Date

16 November 2023
Expired!

Time

10:00 - 11:30

Cost

Free

Law Sygnalista w firmie – Praktyczne aspekty wdrażania wewnetrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów stanowi istotny krok w dziedzinie regulacji korporacyjnych. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona wspomnianych sygnalistów. To osoby, które pełnią istotną rolę w organizacjach, informując o nieprawidłowościach, nadużyciach lub innych problemach wewnętrznych, które mogą zagrażać etyce, zgodności i legalności działań firmy. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie i zabezpieczenie praw sygnalistów, aby zachęcić ich do uczciwego i bezpiecznego informowania o nieprawidłowościach w miejscu pracy.

W ramach szkolenia omówione zostaną wymagania nowej dyrektywy, a także praktyczne aspekty jej wdrożenia w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem powiązanej tematyki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, których wszczęcie jest często wynikiem informacji pozyskanej od sygnalisty.

Agenda:

1. Standardy i wymogi Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów
omówienie wymagań dyrektywy (zakres obowiązywania, etapy wdrożenia, definicja sygnalisty) pod kątem wyzwań, jakie mogą pojawić się przy wdrażaniu w organizacji systemu informowania o nieprawidłowościach.

2. Praktyczne aspekty wdrażania wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości
omówienie sposobów wdrażania w organizacji systemu informowania o nieprawidłowościach (na co należy zwrócić uwagę budując i wdrażając ten system oraz w jaki sposób zapewnić ochronę sygnaliście).

3. Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających
omówienie aspektów organizacyjnych prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, analiza poszczególnych etapów prowadzenia postępowania wyjaśniającego, zakończenie postępowania wyjaśniającego (raport kończący postępowanie) oraz cykl życia systemu (ulepszanie procesu).

W trakcie spotkania prelegentki odpowiedzą na pytania:

  • czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmi
  • co mi grozi jeżeli tego nie zrobię?
  • jakie czynniki wpływają na skuteczność wewnątrzfirmowych kanałów do zgłaszania nadużyć?
  • jak powinien wyglądać przebieg wewnętrznego postępowania wyjaśniającego?

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat instytucji sygnalistów,
  • zdiagnozowanie działań koniecznych do podjęcia w firmie w związku z obowiązkiem wdrożenia systemu informowania o nieprawidłowościach.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • osoby zarządzające przedsiębiorstwami,
  • managerów działów HR,
  • compliance oficerów,
  • wszystkie osoby, którym powierzone będzie w organizacji wprowadzenie i bieżąca obsługa kanałów informowania o nieprawidłowościach.

Prowadzące:
r. pr. Marzena Rosler-Borakiewicz
adw. Emanuela Polcyn

 
 

 

 

Emanuela Polcyn

Emanuela Polcyn 

Prawnik 

Jej zainteresowania naukowe skupiają się szczególnie na prawie pracy oraz prawie ochrony środowiska. W kancelarii pracuje w Dziale Prawa Gospodarczego, w ramach którego zajmuje się głównie praktyką prawa pracy. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy magisterskiej z zakresu prawa pracy, której promotorem był prof. UAM dr hab. Michał Skąpski, zgłębiała zagadnienia dotyczące pracowników mobilnych. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.