Media partner
REJESTRACJA

Organiser

MDDP

Location

Online

This event is online.

Category

Upcoming events

No event found!
Load More

Date

26 May 2023
Expired!

Time

11:00 - 12:00

Cost

Free

Media partner Ceny transferowe – co czeka branżę transportową w 2023 roku?

W branży TSL (transport, spedycja, logistyka) rozliczenia wewnątrzgrupowe pomimo zbliżonego charakteru powinny być analizowane odrębnie. Niewłaściwe podejście do ustalenia cen transferowych czy profilu funkcjonalnego może mieć negatywne konsekwencje w przypadku kontroli cen transferowych przez organy podatkowe. Zachęcamy do spojrzenia na problematykę rozliczeń wewnątrzgrupowych z perspektywy branży transportowej.

Jeśli zastanawiają się Państwo:

  • z jakimi wyzwaniami mierzą się podmioty działające w branży transportowej w zakresie cen transferowych?
  • jakie ryzyka TP ponoszą podatnicy w branży transportowej?
  • jak uchronić się przed negatywnymi skutkami ewentualnej kontroli?
  • co należy wziąć pod uwagę, aby wypełnić wymogi sprawozdawcze dotyczące cen transferowych?

Agenda

  1. Transakcja transakcji nierówna czyli różne podejścia do realizacji tego samego rodzaju transakcji przez podmioty działające w branży TSL, ale mające różne profile funkcjonalne (różne funkcje / aktywa / ryzyka).
  2. Kluczowe wyzwania w zakresie cen transferowych w branży transportowej i ryzyka z tym związane.

Spotkanie jest skierowane do:

  1. podatników działających w branży TSL (transport – spedycja – logistyka).

Korzyści

  1. Pozyskanie wiedzy na temat sposobów zarządzania ryzykami związanymi z rozliczeniami wewnątrzgrupowymi w branży TSL.
  2. Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertowi.
  3. Materiały ze szkolenia dla wszystkich uczestników.

Platforma ClickMeeting

***

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.