Od kilku lat, unijne regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem są wyzwaniem dla firm, nie tylko jeśli chodzi o wdrażanie nowych przepisów, ale także ich interpretację. Dlatego Santander Bank Polska wraz z partnerami: firmą doradczą SAPERE oraz Giełdą Papierów Wartościowych, zainicjował powstanie nowego raportu „Zrównoważone finansowanie – fakty i mity”.

W przestrzeni publicznej pojawia się bardzo wiele mitów dotyczących zarówno rozumienia pakietu unijnych regulacji dotyczących zrównoważonego finansowania, jak i poszczególnych ich zapisów, które często trudno odróżnić od faktów. Stąd pomysł na opracowanie, które uporządkuje wiedzę i rozwieje wątpliwości przedsiębiorców dotyczące regulacji związanych z ESG (Environmental, Social and Governance), a także obali kilka mitów, które często pojawiają w różnych publikacjach.

Eksperci banku, którzy już od kilku lat zajmują się tym tematem, zauważają, że duża liczba informacji, danych, regulacji i zmian powoduje u niektórych przedsiębiorców poczucie chaosu, niepewności oraz skutkuje problemami z interpretacją przepisów. Santander Bank Polska od dłuższego czasu aktywnie działa w obszarze zielonej transformacji, nie tylko dostarczając wiedzę i służąc doradztwem, ale przede wszystkim finansując przedsięwzięcia, które pomagają firmom przejść przez ten proces.

W ciągu ostatnich dwóch lat nasz bank, jako pierwszy w Polsce, zaproponował klientom takie produkty jak kredyt ESG linked oparty na ocenie zaangażowania kredytobiorcy w obszarze zrównoważonego rozwoju, zrównoważone obligacje czy IRS oparty o wskaźniki ESG. Jednocześnie bank dostosowuje swoją politykę kredytową do oczekiwań rynku, klientów i regulatorów oraz zwiększa swoje zaangażowanie w inwestycje OZE. To tylko część działań, które podejmujemy w ramach zrównoważonego finansowania i naszego wkładu w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu – wyjaśnia Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska

Raport „Zrównoważone finansowanie – fakty i mity” to jedna z wielu aktywności, w które angażuje się bank związanych ze strategią promowania i wdrażania ESG. Działania oparte o wskaźniki ESG są częścią strategii biznesowej Santander Bank Polska już od 2020 roku. W jej ramach aktywnie rozwijana jest oferta produktowa – w 2021 bank wprowadził pierwszą kartę płatniczą z biodegradowalnego plastiku, a także ofertę EKO Kredytu. W ubiegłym roku bank aktywnie wspierał także zieloną transformację klientów, przeprowadzając drugą największą emisję dla spółki niefinansowej o łącznej wartości 311 mln Euro, organizując emisję zrównoważonych obligacji o wartości 750 mln złotych czy wspierając rozwój OZE.

W ubiegłym roku Santander ogłosił także globalną strategię Net Zero, która zakłada, że do 2050 roku cała Grupa będzie zeroemisyjna. Działania obejmują zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez np. zużycie prądu czy bieżącą działalność, ale także emisje, które są efektem finansowania – usługi kredytowe, doradcze lub inwestycyjne świadczone klientom ze wszystkich segmentów.

W ramach realizacji tego celu Santander Bank Polska zapowiedział, że od 2030 roku zaprzestanie finansowania spółek energetycznych, w których przychód wynikający z produkcji węgla energetycznego stanowi więcej niż 10 procent. Ponadto do 2030 roku nastąpi całkowita redukcja ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego.

W ubiegłym roku Santander Bank Polska wdrożył też nową politykę „Zarządzania ryzykiem środowiskowym, społecznym i zmian klimatycznych”. Przeprowadził także wiele projektów wewnętrznych w ramach strategii ESG, w ramach działań Fundacji Santander, inicjatywy Santander Universidades, czy projektów edukacyjnych kierowanych do dzieci (np. Finansiaki) czy seniorów.

Raport o faktach i mitach związanych z zielonym finansowaniem powstał we współpracy Santander Bank Polska wraz z firmą doradczą SAPERE oraz partnerem merytorycznym Giełdą Papierów Wartościowych. Opracowanie „Zrównoważone finansowanie – fakty i mity” można znaleźć na stronie www: https://sapere.site/publikacje/zrownowazone-finansowanie-fakty-i-mity/