W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. 

Nowelizacja podyktowana jest ostatnimi zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi przyznania pracownikom dodatkowych uprawnień, w szczególności związanych z rodzicielstwem.

Zmiana rozporządzenia uzupełnia dokumenty, które znajdą się w aktach osobowych. Część B akt osobowych obejmie dodatkowo:

  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek;
  • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika;
  • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy.

Dodatkowo uzupełnieniu uległ katalog dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę dla każdego pracownika, o którym mowa w §  6 pkt 1 b Rozporządzenia. W dokumentacji tej znajdą się dodatkowo:

  • wniosek dotyczący ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 Kodeksu pracy);
  • wniosek dotyczący ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego (art. 1731 Kodeksu pracy).

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 9 maja i wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.