Zamówienia publiczne są dla firm brytyjskich obecnych w Polsce obszarem obfitującym w trudności; procedury i kultura organizacyjna różnią się znacznie od tych, które występują w Wielkiej Brytanii. Jednak projekty publiczne mogą zapewnić ciągłość działalności w czasach powolnego wzrostu gospodarczego. Spotkania BPCC, często z udziałem urzędników państwowych, koncentrują się na poprawie jakości polskiego procesu zamówień publicznych. Doświadczenia brytyjskie mogą być cenną lekcją, która pozwoli na lepsze wykorzystanie pieniędzy podatników.

Wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Sprawozdania ze spotkań

Brak artykułów do pokazania.