Strona wydarzenia

Zmowy przetargowe - mit czy rzeczywiste zagrożenie?

Konferencja ICC Polska

Jak zapewnić konkurencyjność procedur o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie znowelizowanych przepisów ustawy nie pozbawiając przedsiębiorców możliwości efektywnej współpracy?

PROGRAM

9.00 Rejestracja uczestników
9.30

Otwarcie Konferencji
Wojciech Kowalewski, Przewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska

9.40

Blok I
Konkurencyjność postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – czy znowelizowane przepisy PZP są w stanie ją zapewnić?
Moderator: Robert Siwik, Przewodniczący Komisji Zamówień Publicznych, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Kompetencje Prezesa UZP – czy stwarzają podstawy do skutecznej ingerencji w przypadku zakłóceń konkurencji?
Prelegent:
dr Izabela Fundowicz, Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa, Urząd Zamówień Publicznych

Panel - Jak dziś w praktyce funkcjonują obszary największych kontrowersji:

 • Występowanie w przetargach przedsiębiorców należących do jednej grupy kapitałowej
 • Udostępnianie potencjału/posługiwanie się referencjami podwykonawców
 • Rażąco niska cena a zachowanie konkurencji
 • Konsorcja przetargowe
 • Wpływ nowelizacji PZP na konkurencyjność postępowań
 • Konsekwencje zarzutów zmowy dla prowadzonego postępowania

Prelegenci:
Robert Siwik, Przewodniczący Komisji Zamówień Publicznych, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Piotr Kunicki, K&L Gates
Anna Jędrzjewska, PORR Polska Infrastructure

11.10

Przerwa kawowa

11.30

Blok II
Co poza PZP? Inne narzędzia prawne służące zwalczaniu nieprawidłowości
Moderator: Marcin Trepka, ICC Polska, K&L Gates

Rola organów ochrony konkurencji (Komisji Europejskiej, Prezes UOKIK, organów innych państw członkowskich) w wykrywaniu zmów przetargowych.

 • Konsorcjum jako forma zmowy przetargowej
 • Dostępne narzędzia do wykrywania zmów przetargowych i praktyka ich stosowania
 • Metodologia wykrywania zmów związanych z wydatkowaniem środków unijnych
 • Rola programów leniency i settlements
 • Współpraca Prezesa UOKiK z innymi organami państwa

Prelegenci:
Agata Zawłocka-Turno, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sabina Famirska, Wardyński i Wspólnicy
Iwona Terlecka, Clifford Chance

Odpowiedzialność (karna, cywilna, administracyjnoprawna) osób fizycznych uczestniczących w zmowach przetargowych (studium przypadku)
Jan Roliński, Aleksander Stawicki, Wierciński Kwieciński Baehr

13.00

Obiad

13.45

Blok III
Konkurencyjność - bezpieczeństwo prawne - efektywność działania - perspektywa przedsiębiorcy
Moderator: Aleksander Stawicki, Wierciński Kwieciński Baehr

 • Przepisy prawa – hamulec czy motor konkurencyjności na rynku zamówień publicznych
 • Skuteczność wykrywania nieprawidłowości a bezpieczeństwo prawne
 • Mechanizmy wsparcia MSP – jak skutecznie wspierać mniejsze firmy w uzyskiwaniu zamówień publicznych?
 • Współpraca organów państwa w wykrywaniu zmów przetargowych – czy jest wystarczająca?
 • Czy istnieje potrzeba wypracowania „Dobrych Praktyk” na rynku zamówień publicznych?

Dr Piotr Bogdanowicz, Clifford Chance
Michael Dembinski, British Polish Chamber of Commerce
Anna Korzeniowska, Salini Impregil

15.15

Dyskusja i podsumowanie konferencji

15.30

Zamknięcie konferencji - Bernadetta Kasztelan- Świetlik Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Media Partners
2016-06-20, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Centrum Konferencyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa
Organizator: ICC Polska

Słowa kluczowe: zmowy przetargowe