Strona wydarzenia

Zmiany w prawie podatkowym w 2016 roku

Przedmiotem spotkania będzie omówienie planowanych na 2016 rok zmian w prawie podatkowym. Zagadnienia rozpatrzone zostaną pod kątem ryzyka pracodawców, w sposób, który dostarczy praktycznej i poglądowej wiedzy na temat wprowadzanych modyfikacji.

Przebieg spotkania:

W pierwszej części spotkania poruszone zostaną najważniejsze w 2016 roku kwestie podatkowe – zmiany w ordynacji podatkowej, zagadnienia związane z podatkiem VAT (wyłudzenia i karuzele podatkowe, stałe miejsce prowadzenia działalności a VAT, konsekwencje pomyłki w deklaracji oraz propozycje zmian
w ustawie o VAT), jak również modyfikacje w dziedzinie podatków dochodowych.

Druga część wydarzenia dotyczyć będzie zmian w obowiązkach pracodawców i prawach pracowniczych. Temat omówiony zostanie pod kątem ryzyka pracodawców, a do poruszanych zagadnień należeć będą umowy terminowe, e-zwolnienia, uprawnienia rodzicielskie i ozusowanie zleceń.

Prowadzący:

Magdalena Marcinowska (Grant Thornton, Partner w Departamencie Outsourcingu) jest jedną z kluczowych osób kształtujących standardy i poglądy w zakresie outsourcingu płacowo-kadrowego w Grant Thornton. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu administracji płacowo-kadrowej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bieżącej ewidencji wynagrodzeń, ewidencji kadrowych i płacowych oraz weryfikacji wszelkich deklaracji podatkowych i ZUS.

Maciej Hadas (Grant Thornton, Senior Menedżer w Departamencie Doradztwa) posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym. Ma również szerokie doświadczenie w międzynarodowym prawie podatkowym oraz w prawie spółek. Lider branży „Przemysł drzewny i meblarstwo”.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Events
2016-02-16, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Grant Thornton, Malta Office Park, Bud. F ul. abpa A. Baraniaka 88, Poznań
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: BPCC, Grant Thornton, prawo podatkowe