Strona wydarzenia

Zmiany w funkcjonowaniu e-sklepów po zmianie przepisów konsumenckich.

Czy Twój sklep internetowy będzie się musiał zmienić do końca tego roku? Aspekty prawne, biznesowe i logistyczne.

BPCC zaprasza na praktyczne seminarium, którego tematem będą zmiany w funkcjonowaniu e-sklepów po zmianie przepisów konsumenckich.


Nowa ustawa o prawach konsumentów, która ma wejść w życie 25 grudnia 2014 roku nakłada szereg nowych obowiązków na sprzedawców prowadzących sklepy internetowe. Będą oni musieli dostosować środowisko prawne, techniczne i logistyczne swoich e-sklepów do nowych przepisów, wprowadzając zmiany na poziomie platform sprzedażowych i w funkcjonalnościach e-sklepów.

E-sprzedawcy mogą sprostać nowym wymaganiom prawnym, wykorzystując narzędzia i procesy logistyczne dostosowane do zmienionego prawa. Zapraszamy zatem na nasze seminarium, na którym dowiedzą się Państwo, jakie zmiany czekają sprzedawców internetowych od grudnia 2014 roku, a także jak operator logistyczny może wspomóc e-sprzedawcę, by na czas dostosować procesy logistyczne do nowych przepisów. Seminarium poprowadzą eksperci PwC Legal w prawie e-commerce oraz doświadczeni praktycy Raben Group z zakresu logistyki dla e-commerce.

Seminarium kierowane jest do właścicieli i kadry zarządzającej sklepami internetowymi oraz przedsiębiorców świadczących usługi za pośrednictwem internetu, a także do osób odpowiedzialnych za logistykę dla sklepów internetowych.

Szczegółowy program seminarium

1. Składanie zamówienia w e-sklepie – aspekty prawne i logistyczne - jak zmiany w prawie wpłyną na obowiązki sprzedawców internetowych i funkcjonalności e-sklepów?

a) identyfikacja kluczowych etapów składania zamówienia w powiązaniu z nowymi obowiązkami informacyjnymi e-sprzedawców i możliwości wsparcia logistycznego
- kiedy konsument wyraża wolę związania się umową na odległość, kiedy następuje moment składania zamówienia, kiedy mówimy o „początku” składania zamówienia?
- w jakiej formie i na którym etapie składania zamówienia przez konsumenta e-sprzedawca musi wypełnić obowiązki informacyjne względem konsumenta?
- kiedy i jak uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy?
- jak funkcjonalności e-sklepu mogą służyć sprzedawcom w tym zakresie?
- kiedy i jak przekazać potwierdzenie zawarcia umowy z konsumentem oraz potwierdzenie udzielenia przez konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy?

b) zakres oświadczeń, które e-sprzedawca odbiera od konsumenta
- zakaz predefiniowania pól przez e-sprzedawcę i konieczne zmiany w formularzach zamówień - czy rzeczywiście trzeba zrezygnować z opcji domyślnych okienek?
- znaczenie funkcji „zamówienia z obowiązkiem zapłaty”
- rozwiązania techniczne dostępne dla e-sklepów

c) rozwiązania logistyczne dla obsługi zamówień w e-commerce – case studies klientów Grupy Raben
- zasady działania i narzędzia do zakładania sklepów internetowych
- platformy sklepowe
- problem rotacji produktów na stoku
- nowoczesne technologie w służbie logistyki
- procesy i reguły w logistyce e-commerce

2. Zwrot towaru pełnowartościowego – prawne obowiązki sprzedawcy i nowe wyzwanie dla operatora logistycznego

a) prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
- wydanie rzeczy przewoźnikowi a rozpoczęcie biegu terminu do odstąpienia od umowy

b) obowiązki e-sprzedawcy w zakresie obsługi zwrotów

c) postępowanie ze zwróconym towarem pełnowartościowym, którego konsument używał w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

d) rozwiązania logistyczne i techniczne ułatwiające wypełnienie obowiązków ciążących na e-sprzedawcy
- co zrobić ze zwróconym towarem, gdy sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy?
- okoliczności skutkujące utratą prawa do odstąpienia od umowy – jaka funkcjonalność sklepu internetowego zapewni skuteczne wyłączenie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet?
- zasady ponoszenia kosztów w razie zwrotu rzeczy
- w jaki sposób obsłużyć zwroty otrzymanych płatności w zależności od formy zapłaty przez klienta?
- zmiany w platformach sprzedażowych w celu dostosowania ich do możliwości zwrotu treści cyfrowych przed ich pobraniem z serwera sprzedawcy
- wygaśnięcie umów na usługi dodatkowe świadczone przez podmioty trzecie i obowiązek sprzedawcy poinformowania ich o odstąpieniu od umowy przez konsumenta – możliwości automatyzacji procesów

3. Zwrot towarów wadliwych – obowiązki sprzedawcy i obsługa procesu reklamacji z perspektywy operatora logistycznego

a) nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji w transakcjach internetowych

b) co zrobić z towarem wadliwym? – prawne obowiązki sprzedawcy i najciekawsze przykłady praktyki operatora logistycznego

Prelegenci:

mec. Anna Kobylańska, PwC Legal

Mariusz Wesołowski i Sławomir Rajch, Raben Group

Spotkanie będzie prowadzone w jęz. polskim i jest nieodpłatne dla zainteresowanych firm po uprzedniej rejestracji u organizatorów.

W trakcie spotkania zapewniamy poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy: jakub.bielamowicz@bpcc.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 września. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Liczba miejsc jest ograniczona. BPCC zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu spotkania.


Academy
2014-09-30, 11:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Hotel Park Inn by Radisson Kraków, Monte Cassino 2, Kraków
Organizator: British Polish Chamber of Commerce