Strona wydarzenia

Wydarzenie Hybrydowe | (Od)budowa (nowej) Ukrainy

Odbudowa Ukrainy to już nie tylko mglisty plan, ale rzeczywistość, która staje się faktem. Od samego początku aktywnie wspieramy Ukraińców i ukraiński biznes działając z nadzieją na szybką odbudowę Ukrainy już teraz, i po zakończeniu wojny.

Koncentrujemy się na projektach infrastrukturalnych, polegających na odbudowie zniszczonych wojną miast i osiedli, ośrodków przemysłu i handlu na Ukrainie, wspierając międzynarodowe przedsiębiorstwa, które będą wkrótce brać udział w przetargach na zamówienia publiczne na Ukrainie. Pomagamy także w relokacji ukraińskich przedsiębiorstw zagranicą i zdobywaniu kapitału niezbędnego dla przemysłowego i technologicznego rozwoju Ukrainy.

Agenda

8.30-9.00 Rejestracja

9.00-9.20 Powitanie i wprowadzenie

9.30-10.50 Panel dyskusyjny

10.50-11.00 Sesja Q&A

11:00-11:30 Networking

Prowadzący

dr Markiyan Malskyy, Szef Ukrainian Desk, Partner, Konsul Honorowy Austrii we Lwowie

Goście specjalni

Reprezentant Ambasady Ukrainy w Polsce

Reprezentant Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Reprezentant Ministerstwa Infrastruktury w Ukrainie

Reprezentant Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Reprezentant Banku Światowego

Wydarzenie jest objęte patronatem

AHK – Polsko Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej

BPCC – British Polish Chamber of Commerce

CCIFP – Francusko Polskiej Izby Gospodarczej

PHIG – Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

PUIG – Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej

SPCC – Scandinavian Polish Chamber of Commerce

Kto powinien się zainteresować wydarzeniem

Przedstawiciele sektora infrastruktury, energetyki, budownictwa i technologii.

Przeczytaj o tym jak pomagamy ukraińskim firmom i o naszym Ukrainian Desk

**

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, możliwy wyłącznie po rejestracji i akceptacji zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość odwołania wydarzenia.

Wydarzenie ma charakter hybrydowy: możliwość uczestnictwa stacjonarnie lub on-line.

Stacjonarnie: Siedziba Kochański & Partners, pl. Piłsudskiego 1. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do transmisji on-line zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

Events
2022-05-25, 08:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Siedziba Kochański & Partners, pl. Piłsudskiego 1 lub Online
Organizator: Kochański & Partners