Strona wydarzenia

Webinar: Zarządzanie firmą w kryzysie. Jak wzmocnić odporność procesów zarządczych?

System organizacyjno-zarządczy Twojej firmy musi być sprawny i zdolny do realizacji zadań bieżących, identyfikowania dodatkowych zagrożeń i zarządzania nimi w sposób kryzysowy, jak i wychwytywania szans, które daje turbulentne otoczenie.

Remedium na skutki sytuacji kryzysowej, które ujawniły się w postaci nieefektywnych procesów, chaosu zarządczego, braku odpowiedzialności za operacje i zadania, ograniczenia możliwości angażowania zasobów ludzkich i finansowych na dotychczasowym poziomie, jest:

  • przebudowa procesów
  • zmiana organizacji pracy
  • uzupełnienie luk w zarządzaniu
  • wykorzystanie dostępnych pakietów / mechanizmów wsparcia
  • konsekwentne realizowanie projektów restrukturyzacyjnych.

Nasi eksperci udzielą Ci praktycznych wskazówek, które pomogą wzmocnić sprawność systemu organizacyjno-zarządczego Twojej firmy.

Agenda:

1. Kluczowe procesy biznesowe – niesprawności i dysfunkcje, możliwości zmniejszenia nakładu pracy i zaangażowanych zasobów, poprawa bezpieczeństwa i ciągłości.
2. Sprawność struktury organizacyjnej – podział zadań, kluczowe stanowiska decyzyjne i operacyjne prowadzenie istotnych projektów, mechanizmy koordynacji
3. Sukcesja procesów zarządczych – ośrodki podejmowanie decyzji, ciągłość procesów zarządczych
4. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna – zarządzanie kluczowymi interesariuszami, dialog z partnerami biznesowymi i pracownikami
5. Gotowość do skorzystania ze dostępnych mechanizmów wsparcia biznesu
6. Scenariusze przyszłości – minimalizacja ryzyk, wychwytywanie szans

Prelegenci:
Małgorzata Kuik, Partner, Doradztwo Biznesowe, Grant Thornton
Maja Jabłońska, Menedżer, Radca Prawny w kancelarii prawnej Grant Thornton

Termin:
Wtorek, 15 czerwca, godz. 10.00-11.00

Zapisy:
Bezpłatna rejestracja

Na webinar zapraszamy wspólnie z Partnerami:

Pełna informacja o cyklu spotkań dla przedsiębiorców dostępna jest na stronie //grantthornton.pl/cykl-webinarow-dla-przedsiebiorcow/

Media Partners
2021-06-15, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Online
Organizator: Grant Thornton