Strona wydarzenia

Webinar: Sposoby zmiany warunków zatrudnienia w czasie pandemii – zwiększenie elastyczności i obniżenie wydatków

Zapraszamy na bezpłatny webinar: czwartek, 28 stycznia, godz. 10.00-11.30

O webinarze:

W obecnych, dynamiczne zmieniających się okolicznościach rynkowych, aby zapewnić firmom ciągłość działania często potrzebne jest zwiększenie elastyczności ich funkcjonowania bądź zmiana modelu biznesowego. Niejednokrotnie, aby tego dokonać, konieczne jest wykorzystanie narzędzi prawa pracy. Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego szczegółowo omówimy te narzędzia i przedstawimy sposoby zmiany warunków zatrudnienia w czasie pandemii.

Agenda

1. Pandemia SARS-CoV-2 jako impuls do zmian legislacyjnych, czyli na jakie potrzeby wśród pracodawców próbuje odpowiedzieć tzw. „Tarcza antykryzysowa” (wprowadzenie).
2. Tarcza 6.0 – aktualnie dostępne formy wsparcia.
3. Porozumienia na potrzeby dofinansowania z FGŚP (w przedmiocie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy).
4. Porozumienia bez ubiegania się o dofinansowanie (w przedmiocie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy).
5. Szczególne zasady dotyczące udzielania zaległych urlopów w czasie pandemii.
6. Obniżenie wydatków pracowniczych – odprawy i odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.
7. Uelastycznienie etatów – wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy i inne rozwiązania.
8. Instrumenty pomocne w czasie pandemii przewidziane w Kodeksie Pracy.

Prelegenci:

    Maja Jabłońska – Menedżer, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Grant Thornton
    Marek Ruciński – Specjalista, Kancelaria Prawna Grant Thornton

Termin:

Czwartek, 28 stycznia, godz. 10.00-11.30

Na webinar zapraszamy wspólnie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą oraz Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Media Partners
2021-01-28, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Online
Organizator: Grant Thornton