Strona wydarzenia

Umowa wdrożenia systemu informatycznego

Kancelaria GESSEL zaprasza na śniadanie biznesowe:Umowa wdrożenia systemu informatycznego

Prawnicy, wieloletni praktycy z zakresu IT, podpowiedzą na co trzeba zwrócić uwagę pisząc umowę wdrożeniową, m.in. w zakresie sposobu określenia przedmiotu umowy, modelów odbioru, odpowiedzialności, odstąpienia od umowy, ochrony danych osobowych w projekcie informatycznym, zagadnień prawno-autorskich w ramach projektu informatycznego, depozytu kodów źródłowych oprogramowania.

Wierzymy, iż spotkanie przy porannej kawie będzie doskonałą szansą na efektywną wymianę doświadczeń i dyskusję.

PROGRAM:

9:15-09:30 Rejestracja, powitanie uczestników

9:30-10:30 Istotne elementy umowy wdrożeniowej

10:30-10:45 Przerwa

10:45-11:45 Przeniesienie autorskich praw majątkowych czy udzielenie licencji?
Depozyt kodów źródłowych oprogramowania

12:00 Zakończenie spotkania

Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka
Radca prawny
specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora IT, w tym projektów wdrożeń informatycznych oraz projektów związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych w ramach projektów IT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych branży informatycznej.

Marzena Kwaczyńska
Radca prawny
specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego sektora IT. Doradza przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne dla instytucji finansowych oraz klientów z sektora przemysłowego, energetycznego i budowlanego. Specjalizuje się w prawie kontraktów handlowych, prawie własności intelektualnej w szczególności w obszarze nowych technologii informatycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać do 22 października br. na adres: k.michalak@gessel.pl.

Warunki uczestnictwa:
1. Seminarium jest bezpłatne – o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń od osób, do których jest ono adresowane.
2. Zamiast zgłoszonej osoby w Seminarium może wziąć udział inny pracownik firmy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Seminarium.
4. Zgłoszenie na spotkanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu organizacji spotkania prowadzonego przez Gessel, Koziorowski Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, t. jedn. z pózn. zm.).

Media Partners
2014-10-24, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: ul. Sienna 39, XV piętro, budynek Warsaw Towers, Warszawa
Organizator: