Strona wydarzenia

Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z Osborne Clarke zapraszają na spotkanie grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR): Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki.

Prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy UE o ochronie sygnalistów nabierają tempa. Powstał drugi projekt przepisów w tym zakresie. Pracodawcy, szczególnie ci zatrudniający co najmniej 250 osób ale też ci zatrudniający powyżej 50 osób, powinni zaznajomić się z czekającymi ich obowiązkami.

 

 

 

Podczas spotkania przedstawimy jakie obowiązki ciążą na firmach oraz podmiotach sektora publicznego oraz jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić ich wdrożenie w praktyce. Opowiemy też jakie zmiany do zostały wprowadzone do drugiego projektu ustawy o sygnalistach, po uwzględnieniu postulatów zgłaszanych przez samorządy i administrację publiczną. Nowy projekt rozszerza między innymi katalog osób, do których ustawa o sygnalistach może mieć zastosowanie i które mogą dokonać zgłoszenia wewnętrznego,  wprowadza bardziej klarowne przepisy dotyczące kanałów zgłoszeń oraz łagodzi sankcje za ewentualne naruszenia nowych przepisów.

Agenda spotkania

  • Projekt polskich przepisów – co wiemy i co się zmieniło?
  • Co i kto powinien zgłaszać?
  • Zgłoszenie wewnętrzne – jakie obowiązki się z tym wiążą?
  • Ochrona sygnalistów – na czym ma polegać.
  • Dla których podmiotów to ostatni dzwonek?
  • Co należy zrobić by spełnić wymagania prawne wynikające z projektu ustawy o ochronie sygnalistów?

Spotkanie poprowadzą

Anna Golenia, starszy prawnik, adwokat, Osborne Clarke

Anna, jako starszy prawnik w Praktyce Workforce Solutions, doradza klientom we wszystkich sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz zapewnia bieżące wsparcie we wszelkich wyzwaniach HR.

Anna posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów, w szczególności z sektora IT, mediów, handlu, logistyki i przemysłu, na każdym etapie współpracy z pracownikami i osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W ramach wsparcia prawnego Anna przygotowuje dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, a także wewnętrzne regulacje i polityki dotyczące kwestii pracowniczych.

Specjalizuje się także w restrukturyzacji zatrudnienia, delegowaniu pracowników oraz audytach pracowniczych. Jest zaangażowana w sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców i legalizacją ich pobytu w Polsce.

Anna wspiera klientów we wszelkich kwestiach związanych ze współpracą z przedstawicielami pracowników, a także reprezentuje ich we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych związanych z kwestiami pracowniczym.

Zajmuje się również doradztwem w zakresie zatrudnienia przy transakcjach korporacyjnych.
(4) Anna Golenia | LinkedIn

Agata Kałwińska-Bęben, prawnik, Osborne Clarke

Agata kompleksowo wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, a także w aspekcie compliance.

Agata ma bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i międzynarodowych klientów w sprawach dotyczących zatrudnienia i compliance, jak również w kwestiach związanych z opodatkowaniem osób fizycznych i ubezpieczeniami społecznymi.

Specjalizuje się w aspektach prawnych zatrudniania cudzoziemców, w tym delegowania pracowników na terenie UE i do krajów trzecich, legalizacji pobytu oraz rozliczeń podatkowych cudzoziemców w Polsce.

Prowadzi audyty pracodawców pod kątem przestrzegania przez nich prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz oceny funkcjonowania wewnętrznych procedur w firmach.
(4) Agata Kałwińska-Bęben | LinkedIn

Rejestracja
Webinarium odbędzie się w poniedziałek, 30 maja 2022 roku, o godzinie 10.30 na platformie Zoom.
Jest to wydarzenie bezpłatne. Będzie prowadzone w języku polskim.
Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Policy Groups
2022-05-30, 10:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Online
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Relacje z wydarzeń w grupie