Strona wydarzenia

Standardy w zarządzaniu finansami i corporate governance w organizacjach charytatywnych

BPCC zaprasza na spotkanie Grupy Roboczej ds. CSR: Standardy w zarządzaniu finansami i corporate governance w organizacjach charytatywnych


Organizacje charytatywne i wolontariackie (tzw. charities) w Wielkiej Brytanii mają długą tradycję i cieszą sie bardzo dużym zaufaniem społecznym. Większość z nich prowadzona jest zgodnie z najwyższymi standardami korporacyjnymi.

Standardy zarządzania organizacji charytatywnych w Polsce, gdzie trzeci sektor nie ma tak długiej tradycji, są bardzo zróżnicowane. Wiele z nich nie ma jeszcze formalnych struktur i nie wdrożyło procesów, które są potrzebne np. przy pozyskiwaniu projektów finansowanych z UE. Przejrzysta struktura zarządu, księgowość, audyt, raportowanie do zainteresowanych stron - wszystkie te zagadnienia powinny być uwzględniane w dobrym zarządzaniu organizacją.

Organizacje charytatywne, które chcą współpracować skutecznie z sektorem prywatnym i instytucjami publicznymi powinny wdrożyć wewnętrzną politykę zarządzania finansami i tzw. corporate governance.

Prelegenci z angielskiej kancelarii prawnej DMB Law oraz firmy doradczej PwC omówią najważniejsze zagadnienia dotyczące standardów zarządzania finansowego w kontekście organizacji charytatywnych.

Seminarium skierowane jest do polskich, organizacji pozarządowych, fundacji oraz firm współpracujących z trzecim sektorem.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim, a wstęp jest wolny od opłat dla członków BPCC.

RSVP: marta.chmielewska@bpcc.org.pl

Policy Groups
2014-09-25, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: British Polish Business Centre, ul. Marszałkowska 89, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce