Strona wydarzenia

Skuteczna mediacja: jak doprowadzić do porozumienia w biznesie?

Międzynarodowe Centrum Mediacji jest partnerem merytorycznym organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki spotkania z Profesorem Giuseppe de Palo, prezesem oraz współzałożycielem ADR Center, jednej z największych organizacji zajmujących się polubownymi metodami rozwiązywania sporów w Unii Europejskiej.

Wydarzenie będzie miało miejsce 27 kwietnia w godzinach 9:00-11:00 w Ministerstwie Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5 (Sala pod kopułą – wejście od ulicy Wspólnej).

W trakcie spotkania Profesor Giuseppe de Palo opowie uczestnikom o swoich wieloletnich, międzynarodowych doświadczeniach związanych z mediacją, a także przedstawi korzyści płynące z polubownego rozwiązywania sporów.

„Rozwiązując spór w drodze mediacji zamiast tradycyjnej ścieżki sądowej przedsiębiorcy oszczędzają nie tylko czas i pieniądze, niejednokrotnie mają też możliwość kontynuacji współpracy biznesowej. W Polsce mediacja gospodarcza jest zjawiskiem niedocenianym i stosunkowo nowym, dlatego warto czerpać z doświadczeń międzynarodowych. Skutecznie przeprowadzone mediacje, budowanie świadomości ADR zarówno wśród przedsiębiorców jak i prawników, wspieranie zmian legislacyjnych należą do najważniejszych celów, jakie stawia sobie Międzynarodowe Centrum Mediacji.” – mówi Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner zarządzający w TaylorWessing enwc w Warszawie.

Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom, właścicielom i kadrze zarządzającej firm, prawnikom przedsiębiorstw w oraz przedstawicielom mediów. Uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego udziału w dyskusji.

Więcej informacji: www.mcm.org.pl; rejestracja: do 22 kwietnia br. na adres e-mail: patryk.popczyk@mg.gov.pl

Media Partners
2015-04-27, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Ministerstwo Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5 (Sala pod kopułą – wejście od ulicy Wspólnej)
Organizator: Ministerstwo Gospodarki