Strona wydarzenia

Rozwiązanie umowy o pracę, możliwości prawne i dylematy pracodawcy

Kancelaria GESSEL zaprasza na śniadanie biznesowe z cyklu prawo pracy w praktyce

Rozwiązanie umowy o pracę, możliwości prawne i dylematy pracodawcy:
- przyczyny wypowiedzenia;
- zakazy konkurencji po ustaniu stosunku pracy;
- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy
.

Celem organizowanych przez Kancelarię GESSEL spotkań z serii prawo pracy w praktyce przedsiębiorstw jest przybliżanie uczestnikom aktualnych problemów oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy.

Najbliższe spotkanie zostanie poświęcone omówieniu zasad rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem. Pracodawcy często popadają ze skrajności w skrajność. Z jednej strony można zaobserwować lęk przed rozwiązywaniem umów o pracę, a nawet pojawiają się stwierdzenia, że „niemożliwe jest wygranie z pracownikiem przed Sądem Pracy”. Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy nie dochowują minimalnych wymogów określonych Kodeksem Pracy. W trakcie naszego spotkania postaramy się znaleźć „złoty środek”.

Ponadto w trakcie spotkania przybliżymy prawne aspekty ochrony poufności w przedsiębiorstwie oraz omówimy zasady stosowania umów o zakazie konkurencji. Praktyka Kancelarii GESSEL pokazuje, iż często przedsiębiorcy zaczynają interesować się powyższymi zagadnieniami dopiero, gdy pojawia się problem. Tymczasem często zastosowanie podstawowych środków prawnych, zarówno w zakresie regulacji wewnętrznych jak i umownych, pozwala na zabezpieczenie interesów pracodawcy.

Wierzymy, iż spotkanie przy porannej kawie będzie doskonałą szansą na zapoznanie się z najnowszymi tendencjami, a także pozwoli na utrwalenie posiadanej wiedzy.

PROGRAM:

9:15-09:30 Rejestracja, powitanie uczestników

9:30-10:30 Rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem:
- prawidłowe wskazanie przyczyny;
- wymogi formalne;
- ryzyko po stronie pracodawcy.

10:30-10:45 Przerwa

10:45-11:45
- Ochrona poufności
- Zakazy konkurencji
- Zakaz dodatkowej działalności.

12:00 Zakończenie spotkania

PRELEGENCI:

Dorota Bryndal
radca prawny, wspólnik
Specjalizuje się w prawie pracy, własności intelektualnej i prawie farmaceutycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie efektywnych form zatrudniania i zarządzania personelem oraz racjonalizacji polityki kadrowej. Współpracowała z firmami krajowymi i międzynarodowymi, agencjami pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, a także podmiotami świadczącymi tzw. usługi outsourcingu. Specjalizuje się m. in. w prowadzeniu spraw z dziedziny ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz przeciwdziałania czynom nieuczciwej konkurencji. Obsługiwała wiele podmiotów z różnych sektorów, w tym IT, audiowizualnego, produkcji filmowych, wydawniczego i reklamowego zarówno w zakresie tworzenia umów, jak i sporów sądowych.

Adam Kraszewski
radca prawny, managing associate
Specjalizuje się w prawie pracy oraz szeroko pojętym prawie własności intelektualnej i farmaceutycznym. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem licznych publikacii. Koordynuje prace nad projektami due diligence we wspomnianych dziedzinach. Reprezentuje również naszych Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących wymienionych wyżej zagadnień. Jest także wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan.

Warunki uczestnictwa:
1. Spotkanie jest bezpłatne – o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń od osób, do których jest ono adresowane.
2. Zgłoszenia prosimy dokonać do 14 maja br. na adres: k.michalak@gessel.pl
3. Zamiast zgłoszonej osoby w Spotkaniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Spotkania.

Media Partners
2015-05-21, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: ul. Sienna 39, XV piętro, budynek Warsaw Towers, Warszawa
Organizator: GESSEL Attorneys at Law