Strona wydarzenia

Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji

Zestawienie najważniejszych instrumentów prawnych z mediacją w tle.

Ostatnie dwa lata w ustawodawstwie dotyczącym procedury cywilnej sprzyjały wspieraniu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów.  Począwszy od nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku a skończywszy na zmiana w ustawie o finansach publicznych obowiązującej od 1 czerwca 2017 roku, a dotyczących zawierania ugód z sektorem publicznym.

Podczas spotkania, w krótkiej prezentacji, przedstawione zostaną znowelizowane przepisy oraz praktyczne ich aspekty, niezbędne w pracy prawników obsługujących spory przedsiębiorstw. Zapraszamy również do wymiany doświadczeń i otwartej dyskusji dotyczącej różnych aspektów wykorzystania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów.

Spotkanie adresowane jest do:

  • członków zarządów i właścicieli firm podejmujących strategiczne decyzji dotyczące sporów w biznesie i metod ich rozwiązywania,

  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw,

  • prawników praktyków.

Prowadzący: Dr Ewelina Stobiecka, koordynator MCM, partner TaylorWessing w Warszawie
Czas trwania spotkania: ok. 2 h.
Język spotkania: polski.

Zobacz pozostałe zaplanowane spotkania z cyklu:
Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR (27.03.2018)
Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym (19.06.2018)
Sukces na sali sądowej porażką biznesową mocodawcy (9.10.2018)

Media Partners
2018-05-15, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Siedziba MCM, ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower, 10 piętro), Warszawa
Organizator: MCM