Strona wydarzenia

Procesy budowlane i spory nieruchomościowe a ADR

Mediacja remedium na rosnące zadłużenie branży budowlanej?

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) wraz z Międzynarodowym Centrum Mediacji (MCM) zapraszają na spotkanie poświęcone mediacji w procesach budowlanych i sporach nieruchomościowych.

Firmy budowlane są winne innym przedsiębiorstwom 2,2 miliarda złotych - informuje Krajowy Rejestr Długów (KRD). Według KRD, spółki z tej branży nie radzą sobie ze spłatą zadłużenia, a zaległości wciąż rosną. Są to zazwyczaj długi stwierdzone już tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty). Do tychże długów trzeba doliczyć także koszty pośrednio z nimi związane takie jak utracony wskutek sporów biznes, czy koszty obsługi niniejszych sporów. Branża nieruchomości to bowiem biznes, w którym niemalże każdy konflikt wiąże się z ogromnymi kosztami biznesowymi i finansowymi.

Proces sądowy niszczy nie tylko istniejącą relację biznesową, ale i wprowadza element niepewności trwający niejednokrotnie kilka lat, którego obsługa generuje dodatkowe (nieraz nieprzewidywalne) koszty.

Jak temu zapobiec? Jak ograniczyć koszty rosnących lawinowo sporów w tej branży?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania, w którym zaprezentowane zostaną alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (ADR) w branży nieruchomościowej.

Spotkanie adresowane jest do:

  • członków zarządów i właścicieli firm sektora nieruchomości,

  • menedżerów odpowiedzialnych za planowanie kosztów i budżety,

  • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw branży nieruchomości.

Prowadzący:
Anna M. Saczuk, mediator, facylitator, menedżer, wykładowca, popularyzator mediacji i metod ADR
Grażyna Kuźma, radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Czas trwania spotkania: ok. 2 h.

Język spotkania: polski.

O prelegencie:

Anna M. Saczuk  
mediator, facylitator, menedżer, wykładowca, popularyzator mediacji i metod ADR

20-stoletnie doświadczenie zawodowe, na które składa się praca w międzynarodowych korporacjach w branży samochodowej i telekomunikacyjnej (azjatycki i francuski inwestor), w konsultingu i administracji rządowej, w obszarze współpracy międzynarodowej i zagranicznych projektów promocji Polski (np. Wystawa Światowa Expo Szanghaj 2010).

Kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w mediacji i facylitacji spotkań oraz prowadzeniu szytych na miarę szkoleń (mediacja gospodarcza, wewnątrzorganizacyjna oraz rozwiązywanie konfliktów zbiorowych - związki zawodowe i zarządy firm). Stały mediator sądowy, mediator Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz mediator przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sędzia 12. Międzynarodowych Zawodów w Mediacji Gospodarczej przy Międzynarodowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Paryżu (12th ICC International Commercial Mediation Competition).

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997), filolog języka hiszpańskiego. Studia podyplomowe (Negocjacje i mediacje, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz podyplomowe i doktoranckie w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas (Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja, Nauki o polityce).

Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i członka Państwowego Zasobu Kadrowego (wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej).  

Znajomość języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski na poziomie biegłym oraz chiński na poziomie podstawowym.

Grażyna Kuźma
radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Grażyna Kuźma jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 roku należy do grona partnerów kancelarii Taylor Wessing w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, finasowaniu nieruchomości  oraz w projektach infrastrukturalnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym nieruchomości na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności dla banków finansujących inwestycje nieruchomościowe, funduszy inwestycyjnych, podmiotów inwestujących w nieruchomości komercyjne, w tym także w projekty strukturalne.

Jest znawcą prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także prawa budowlanego oraz regulacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy  tworzenia struktur inwestycyjnych oraz zarządzających portfelami nieruchomościowymi. Jej praktyka obejmuje również obsługę działalności na polskim rynku inwestorów zagranicznych z różnych sektorów gospodarki, inwestujących w nieruchomości lub z nich korzystających.

Grażyna Kuźma jest współautorem książki „Prawo budowlane i nieruchomości” będącej komentarzem do ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, wydanej przez CH Beck w ramach tzw. komentarzy kompaktowych.

Jako ekspert prawa budowlanego i prawa nieruchomości, jest często zapraszana jako prelegent na konferencje dotyczące zagadnień związanych z nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zobacz pozostałe zaplanowane spotkania z cyklu:
Rozwiązania procedury cywilnej w zakresie zastosowania mediacji (15.05.2018)
Zastosowanie mediacji w sporach z sektorem publicznym (19.06.2018)
Sukces na sali sądowej porażką biznesową mocodawcy (9.10.2018)

Policy Groups
2018-03-27, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Organizator: BPCC, MCM

Relacja z wydarzenia

Mediacja remedium na rosnące zadłużenie branży budowlanej?

Szczegóły relacji...