Strona wydarzenia

Praktyczne aspekty kluczowych zagadnień prawno-autorskich w projektach informatycznych

Kancelaria GESSEL zaprasza na śniadanie biznesowe:Praktyczne aspekty kluczowych zagadnień prawno-autorskich w projektach informatycznych

Tematem kolejnego seminarium z cyklu „Śniadanie z IT” w Kancelarii GESSEL będą istotne z punktu widzenia realizacji projektu informatycznego zagadnienia dotyczące autorskich praw majątkowych i licencji na programy komputerowe. Podczas seminarium uwzględnione będą zagadnienia kluczowe z punktu widzenia zamawiających i wykonawców, planujących i realizujących projekty informatyczne.

Prelegenci: prawnicy, wieloletni praktycy w zagadnieniach IT.

PROGRAM:

9:15-09:30 Rejestracja, powitanie uczestników

9:30-11:15

  • Właściwe zdefiniowanie zakresu przekazania uprawnień prawo-autorskich na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego/oferty projektu systemu informatycznego
  • Kluczowe klauzule umowy przeniesienia praw autorskich i umowy licencyjnej; licencje w SaaS?
  • Dozwolony użytek programu komputerowego
  • Program komputerowy stworzony przez pracownika, a stworzony przez zleceniobiorcę/kontraktora
  • Open source, licencje typu GNU – GPL, GNU – LGPL, BSD; ryzyka i zalety rozwiązania
  • Skutki naruszenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego

11:15-11:30 Przerwa

11:30-12:45

  • Ważne orzeczenia sądowe dotyczące programów komputerowych
  • Rozwiązania prawno-autorskie z uwzględnieniem potrzeb w grupie kapitałowej w kontekście realizacji projektu informatycznego, zalety rozwiązania
  • Patentowanie programów komputerowych

12:45 Dyskusja

13:00 Zakończenie spotkania

Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka
Radca prawny

specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora IT, w tym projektów wdrożeń informatycznych oraz projektów związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych w ramach projektów IT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych branży informatycznej.

Marzena Kwaczyńska
Radca prawny

specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego sektora IT. Doradza przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne dla instytucji finansowych oraz klientów z sektora przemysłowego, energetycznego i budowlanego. Specjalizuje się w prawie kontraktów handlowych, prawie własności intelektualnej w szczególności w obszarze nowych technologii informatycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w korporacyjnej obsłudze spółek publicznych.

Warunki uczestnictwa:
1. Spotkanie jest bezpłatne – o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń od osób, do których jest ono adresowane.
2. Zgłoszenia prosimy dokonać do 20 kwietnia br. na adres: k.michalak@gessel.pl
3. Zamiast zgłoszonej osoby w Spotkaniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Spotkania.

Media Partners
2015-04-23, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: ul. Sienna 39, XV piętro, budynek Warsaw Towers, Warszawa
Organizator: GESSEL Attorneys at Law