Strona wydarzenia

Praca zdalna – najczęstsze problemy

Serdecznie zapraszamy Państwa na webinar „Praca zdalna – najczęstsze problemy”, który odbędzie się 5 listopada 2020. Wydarzenie organizowane jest przez kancelarię Linklaters we współpracy z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą.

Prelegentami będą mec. Monika Krzyszkowska-Dąbrowska oraz mec. Łukasz Burakowski z Praktyki Prawa Pracy warszawskiego biura Linklaters. Celem webinaru jest omówienie wybranych aspektów prawnych z zakresu pracy zdalnej, przeprowadzenie interaktywnej dyskusji bazującej na casusach oraz wymiana poglądów i najlepszych praktyk.

Zagadnienia, które omówimy:
1.    Praca zdalna w trybie prewencji COVID-19 a telepraca i „home office”: ramy prawne.
2.    Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Omówienie projektu zmian do kodeksu pracy.
3.    Praca zdalna w trybie prewencji COVID-19. Jak i kiedy wprowadzić? Jakie są ograniczenia?
4.    Najczęstsze problemy:

a.    Czy pracodawca powinien wydać regulamin pracy zdalnej? Jak zlecić pracę zdalną? Jakie dokumenty są niezbędne a jakie rekomendowane?
b.    Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej? Jakie problemy zgłaszają pracownicy?
c.    Co musi zapewnić pracodawca pracownikowi pracującemu w domu? Czy bezpieczne jest zezwolenie pracownikowi korzystania z własnego sprzętu? Czy konieczny jest zwrot kosztów albo wypłata dodatkowego świadczenia pracownikowi zdalnemu?
d.    Jak utrzymać kontakt z pracownikiem pracującym zdalnie? Czy można zobowiązać do włączenia kamery po godzinach pracy?
e.    Jakie możliwości działania ma pracodawca wobec pracowników, którzy niewłaściwie wykonują pracę?
f.    Praca zdalna a czas pracy i godziny nadliczbowe.
g.    BHP i wypadki podczas pracy zdalnej.
h.    Czy można wezwać pracownika do biura z pracy zdalnej?
i.    Na co zwrócić uwagę przy rezygnacji z pracy zdalnej?

5.    Ryzyka i korzyści pracy zdalnej.

Organizator zastrzega możliwość selekcji zgłoszeń.

Events
2020-11-05, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Webinar
Organizator: BPCC, SPCC, Linklaters